Turistični boni

Turistični boni 2021 – informacije, kdaj prihajajo, kakšen je znesek, kje ga lahko porabim …

Novi turistični boni 2021 – vrednost bona je 100 EUR oz. 50 EUR, koriščenje pa je širše kot pri turističnih bonih 2020, koristili jih boste lahko za gostinstvo, kulturo, šport in rekreacijo. Informacije o prenosu, porabi …

Pregled turističnih ponudnikov, ki ponujajo nove in stare turistične bone

Novi turistični boni 2021 so prišli v veljavo

Novi turistični boni za leto 2021 so realnost. Predlog zakona, ki ga je 17. 6. 2021 potrdila Vlada RS opredeljuje, da polnoletne osebe dobijo turistični bon 2021 v vrednosti 100 EURmladoletne osebe pa bon v vrednosti 50 EUR. Zakon o interventnih ukrepih, ki je prinesel nove turistične bone 2021, je bil potrjen 7. julija 2021.

15. 7. 2021 je vlada z uredbo določila način unovčitve novih storitvenih turističnih bonov 2021. Uredba določa način unovčitve bonov, povračilo sredstev preko informacijskega sistema Furs ter način vodenja in upravljanja evidence bonov. Bone bodo tisti državljani, ki lanskih še niso porabili, lahko tudi kombinirali pri istem ponudniku, seveda za namen, za katerega so bili boni izdani.

Novi Turistični boni 2021 imajo vrednost 100 EUR za polnoletne, 50 EUR za mladoletne

Predlog zakona, ki je bil potrjen na vladi in v parlamentu, predvideva vrednost novega turističnega bona 2021 v višini 100 EUR za polnoletne in 50 EUR za mladoletne. Dobil ga bo vsak vsak s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 30. junij 2021. Z dvigom bona glede na prvotni predlog naj bi sledili predlogu turističnih delavcev, ki so menili, da je 50 EUR premajhen znesek. Novi turistični boni za leto 2021 bodo skupaj vredni nekaj več kot 192 milijonov evrov.

Kje bomo lahko koristili turistične bone 2021?

Koriščenje turističnih bonov 2021 bo širše kot pri tistih iz leta 2020. Simon Zajc, državni sekretar na gospodarskem ministrstvu je predstavil, da bo uporaba turističnih bonov za leto 2021 širša. Vlada je z uredbo določila način unovčitve turističnih bonov 2021 v turizmu, gostinstvu, športu in kulturi, ki jih prinaša novi interventni zakon za pomoč ob epidemiji.

Državljani boste turistične bone 2021 lahko unovčili v turističnih namestitvah, restavracijah in barih, v knjigarnah, muzejih in na koncertih, ob najemu športne opreme in ob obisku športnih klubov, ogledali si bodo lahko razstave, obiskali zabaviščne parke, sejme in smučarske centre, so po seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

turistčni boni 2021

Kako vnovčimo turističnih bone 2021?

Tudi v praksi bo unovčevanje novih turističnih bonov 2021 potekalo na podoben način, kot poteka unovčevanje turističnih bonov 2020. Stranka bo ob naročilu storitve izpolnila obrazec in ponudniku predala osebni dokument, ponudnik bo ustrezno vrednost bona rezerviral v Fursovem sistemu. Ko bo storitev izkoriščena, bo vrednost računa unovčena z bona, Furs pa jo bo povrnil ponudniku. “Finančna uprava je na to pripravljena,” so sporočili iz Fursa

»Stari« turistični boni 2020 bodo veljali do konca leta 2021

Pri koriščenju turističnih bonov je pomembno, da so »Stari« turistični boni 2020 še vedno veljavni. Skladno s podaljšanjem bodo veljali do konca leta 2021. Pri turističnih bonih za leto 2020 je odrasla oseba pridobila turistični bon v vrednosti 200 EUR, mladoletna oseba pa turističnih bon v vrednosti 50 EUR. Več kot polovica upravičencev turističnih bonov ni izkoristila. Skupno je bilo izdanih 2.047.261 bonov, v skupni vrednosti skoraj 35 milijonov evrov. Do 7. junija 2021 pa je bilo po podatkih FURS-a izkoriščenih 938.216 turističnih bonov v skupni vrednosti skoraj 134 milijone evrov iz česar sledi, da je bilo porabljenih samo 46 % turističnih bonov za leto 2020.

Kako prenesemo turistične bone na drugo osebo?

Turistične bone lahko z izpolnitvijo Izjave upravičenca o prenosu bona prenesti na drugo osebo. Turistične bone lahko prenesemo skladno z uredbo na sorodnike v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), prav tako je prenosljiv med zakonci in zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi (zveza dveh istospolnih partnerjev) ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Prenesen bon pa je možno prenesti zgolj enkrat in mora biti uporabljen v celoti. Obrazec za prenos in več podrobnosti o prenosu turističnih bonov, pa TUKAJ.

Prenesen bon lahko koristimo samo enkrat in v celoti

Če pri lastnih turističnih bonih velja, da jih lahko koristimo po delih, pa je pri prenesenih bonih drugače.  Možno jih je koristi zgolj enkrat in v celoti. V primeru, da takšnega turističnega bona (ki ste ga pridobili od drug osebe) ne boste koristili v celotnem znesku, bo preostala vrednost takšnega turističnega bona zapadla.


Unovčevanje turističnih bonov pri ponudnikih, registriranih v letu 2021

Po trenutno veljavni zakonodaji je kot pogoj za unovčevanje bonov predpisana letnica registriranosti v letu 2020. Poslovni subjekti, ki so se registrirali v letu 2021, tega pogoja ne izpolnjujejo. V primeru sezonskih sobodajalcev se vsakoletna ponovna registracija, pri kateri poslovni subjekt pridobi novo matično številko, po tolmačenju nosilca zakonodaje, ki ureja področje turističnih bonov (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)), šteje kot registracija novega subjekta. To pomeni, da sezonski sobodajalci, ki so se ponovno registrirali v letu 2021, niso upravičeni do unovčevanja bonov do uveljavitve določb zakona, ki bo predpisal interventne ukrepe za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19. Omenjeni zakon bo pogoj registriranosti v letu 2020 odpravil. Upoštevalo se bo stanje na dan unovčevanja bona. Z začetkom uporabe zakona bo možno unovčevanje bonov tudi pri ponudnikih, registriranih v letu 2021.
Vir: gov.si

Predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19

Vlada je 17. junija 2021 sprejela predloga dveh zakonov, ki bosta omilila posledice epidemije bolezni covid-19 na področju gospodarstva in turizma, delovnopravnem in področju zdravstva. Predloga zakonov je poslala v obravnavo Državnemu zboru po nujnem postopku. Vlada predlaga uvedbo ukrepov za področje gospodarstva in turizma v višini 243,5 milijonov evrov.

Področje turizma in gostinstva, industrije srečanj, športa in kulture

  1. Uvedba novih bonov, namenjenih izboljšanju gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi. Prejeli jih bodo vsi državljani in sicer:
    – odrasli v višini 100 evrov,
    – mladoletne osebe v višini 50 evrov.
  2. Sprememba pogojev za unovčenje lanskih turističnih bonov na način, da jih državljani lahko unovčijo tudi pri sezonskih ponudnikih namestitev in pri tistih, ki so svoja vrata odprla v letošnjem letu.
  3. Državna pomoč v obliki financiranja regresa za letni dopust v višini 1.024 evrov na zaposlenega.
  4. Povračilo stroškov industriji srečanj ter denarnega povračila v višini 25 % upravičenih stroškov filmski in avdiovizualni industriji.
  5. Imetniki pravice za vodo za namen kopališč bodo oproščeni plačila povračila za prvo polovico tega leta, saj so bila kopališča večino časa zaprta, nekaj časa pa so bila na voljo zgolj gostom namestitvenih kapacitet, v okviru katerih nekatera kopališča delujejo.
  6. Do pomoči bodo upravičeni upravljalci žičniških naprav, ki jim bo pripadlo povračilo izpada prihodkov od prodanih vozovnic v višini 40 % in fiksna nadomestila za nova smučišča med 500 in 1.600 evrov.

Podaljšuje se ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa za zaposlene za obdobje od 1. julija do 30. septembra 2021, z možnostjo podaljšanja do konca leta.

Vir: gov.si