Okusi Posavja 2022 – vrhunsko kulinarično doživetje

0
595

V mesecu septembru se v Posavju vsako leto prične niz kulinaričnih dogodkov pod krovno znamko Okusi Posavja, ki je bila na pobudo gostincev in ostalih ponudnikov lokalnih surovin, kulinarike in vina registrirana in zaščitena v letu 2020. Nosilec blagovne znamke je Center za podjetništvo in turizem Krško.

Z blagovno znamko so ponudniki skupaj s CPT Krško utrdili več kot desetletno sodelovanje na področju razvoja gastronomije v regiji Posavje. Okusi Posavja so se pričeli, podobno kot ostali kulinarični festivali po Sloveniji, z uličnim dogodkom v starem mestnem jedru Krškega, cilj pa je že na samem začetku bil dolgoročno povezovanje turistične ponudbe na področju kulinarike.

V zadnjih desetih letih lahko rečemo, da smo skupaj naredili številne premike. Ponudniki so trdo delali na področju razvoja svoje ponudbe, na CPT Krško pa smo s svojim javnim delovanjem vseskozi sledili in podpirali razvoj z različnimi aktivnostmi.

V letu 2012 smo izdali prvo brošuro, vsako leto organizirali ulični festival, v zadnjih letih izpeljali številna izobraževanja, med drugim izobraževanje za sommelierje, oglede dobrih praks, študijske obiske, gostovanja v tujini, vzpostavili smo spletno podstran, fb stran, izpeljali številne promocijske aktivnosti in kampanje. Pred tremi leti smo organizirali prvo borzo kmetijskih pridelkov na Tržnici Videm in v zloženki zbrali vso ponudbo s kmetij, ki jo imamo v Posavju. Ta odločitev je nastala skupaj s ponudniki, saj so želeli v svojih restavracijah in gostilnah svežo, okusno in lokalno hrano.

Tudi v času epidemije smo si vsi skupaj prizadevali, da bi še nadgradili ponudbo, bili bolj prepoznavni in pokazali tiste prednosti, ki jih imamo v Posavju. To so prav gotovo kvalitetne lokalne surovine ter posebnosti, ki jih prinašajo naravne danosti v naši regiji, saj pokrivamo prav vse kmetijske panoge, od sadjarstva, vinogradništva, pašne živinoreje, ribogojstva, zelenjadarstva ter predelave teh surovin na manjših kmetijah, vinskih kleteh in v zadrugah. V letu 2020 smo izdali knjigo Okusite Posavje.

V letošnjem letu pa tudi krajši film z istim naslovom, s katerim skozi hudomušen način in igralci skušamo predstaviti našo pestrost in bogastvo kulinarične regije. Vseskozi smo se trudili, da bi zadržali nivo uličnega festivala, ki ga je bilo v zadnjih dveh letih z omejitvami izredno težko izvesti, ampak smo ponosni, da smo ga izvedli. Prav tako smo veseli, da smo v zadnjih dveh letih pridobili nove ponudnike na področju kulinarike, ena od teh je prav gotovo restavracije A3 in Peninoteka, ki jo vodi CPT Krško.

Letos Okusi Posavja stopajo na novo pot, kajti skupaj s ponudniki smo se odločili, da bi blagovno znamko na področju vrhunske kvalitete še nadgradili. Po številnih skupnih sestankih in usklajevanjih smo se odločili za neodvisno ocenitev. Tako bo v Okuse Posavja v nadaljevanju lahko vključen le ponudnik, ki bo pridobil dovolj visoko oceno, da se bo lahko vključil. Možnost za vključitev pa je vseskozi odprta in ponudnik lahko vstopi kadarkoli.

Izbran je bil izvajalec Šola okusov VIVI, katerega projekt je tudi Teden restavracij. Izvedli smo dvodnevno delavnico in povabili vse ponudnike kulinarike v Posavju (gostince, vinarje, kmetije, slaščičarne). Delavnice se je udeležilo okoli 40 ponudnikov, 22 jih je takoj pristopilo k ocenjevanju. Postopki ocenjevanja so v teku, rezultati pa zaenkrat zelo spodbudni. Ocene je moč prebrati tudi na fb strani Okusi Posavja. Izseki bodo objavljeni na spletni strani www.visitkrsko.si.

Ocenjevanje je izjemno zahtevno, saj vsebuje številne kriterije, ki jih mora posameznik doseči, da prestane preizkus, od samega ambienta, strežbe, znanja, jedilnega lista, vinske karte, sama kvaliteta hrane in še mnogo drugih kriterijev. Namen samega ocenjevanja ni rangiranje, temveč razvoj posameznika k odličnosti. Pri oceni so navedeni konkretni napotki za izboljšave posameznih področij. Izjava ocenjevalcev g. Uroša in ga. Violete Mencinger iz Šole VIVI o dosedanjih vtisih iz Posavja: Vedela sva, da se v Posavju dobro je in pije. Saj sta v zadnjih letih iskalnik najboljših slovenskih gostiln na vivi.si in Teden restavracij slovenskim dobrojedcem vedno raje priporočala kulinarični izlet v Posavje, hkrati pa so tudi nama druge slovenske restavracije vedno raje k svojim jedem priporočale posavska vina.

Poletna preselitev v Posavje pa nama je dokončno odprla usta … Tukaj namreč niso le srčki na eni in cviček na drugi strani, temveč je vmes preveč kulinaričnih presenečenj le za izlet. Posavje je kulinarična destinacija, ki ni le za lačne in žejne, temveč tudi za radovedne, ki jih bodo presenetile šampanjske penine v amfiteatru, velika oranžna vina na majhni kmetiji, grajska vina v največji cvičkovi kleti na svetu, sladka zapeljivost ob pranju avtomobila, grozdni sokovi v vinski kleti, krškopoljski čevapčiči v vinogradu, vinska degustacija v knjižnici, harmonika, poezija in najboljše salame v hiši frankinje, razstavljena Melanija v poročnem apartmaju … Pa sva šele na polovici dopusta v kulinaričnem Posavju!

Uroš Mencinger