Brike v mestu s prijateljicami 2022

0
663

Ljubljana, Fužinski grad, 30.6.2022 ob 17.00

DRUŠTVO ŽENSKE IN VINO je prostovoljno društvo,  ki skrbi za organizacijo in izvedbo vinskih, enogastronomskih, kulturnih ter dobrodelnih prireditev.

V društvo so včlanjene vse ženske, ki so dopolnile 18 let in izpolnile pristopno izjavo. To so ženske, ki niso samo vinarke ali vinogradnice, temveč so vse ženske, ki imajo rade enogastronomijo.

Poslanstvo društva:

  1.  DRUŽENJE ŽENSK
  2.  PROMOCIJA SLOVENSKEGA VINA
  3.  DOBRODELNOST
  4. Enkrat letni izobraževalno družabni izlet ( slovenske vinarske regije )

NAMEN, CILJI IN NALOGE DRUŠTVA

Namen društva je razvoj vinske kulturne dejavnosti in širjenje kulture pitja vina, širjenje kulturne dediščine na področju vina in jedi iz Brd ter drugih krajev po Sloveniji.

Cilji društva so druženje žensk, organizirano uresničevanje vinsko kulturnih dejavnosti, izobraževanj in promocija slovenskega vina ter turizma v Sloveniji. Tako je pred 16 imi leti tudi nastal dobrodelni dogodek Brike v mestu s prijateljicami, ki z energično in edinstveno karizmo žensk ponuja v degustacijo paleto slovenskih vin .

Letos, 30. junija ob 17.00 se bomo vinarke zbrale na Fužinskem gradu in že 16 leto predstavile slovenskemu glavnemu mestu paleto vin. Od penin klasičnih in charmat metod, do svežih avtohtonih in poznanih, pa do polnih zvrsti , rdečih in sladkih ter oranžnih oziroma bolj maceriranih belih vin.

Zraven vin se vsako leto predstavi tudi nekaj znanih slovenskih in zamejskih restavracij ter gostiln ter oljčnih olj.

Letos imamo res lep izbor restavracij, sodelovalo bo pa preko 40 vinskih hiš iz vse Slovenije in tudi Italije.

V vseh 16 ih letih smo zbirale sredstva in prispevke za razne dobrodelne projekte; od rdečih noskov, obnove porodnišnic, varstveno delavnim centrom, skladom za poškodbe glave, posameznim družinam, Unicefu, porodnišnicam…

Letos smo izbrale nekoliko drugačno noto, saj podpiramo slovenski pilotski morski projekt.

Zavedanje o nujnosti ukrepanja za ohranjanje narave in morja nas prepričalo, da podpremo YouSea, Zavod za ohranjanje biodiverzitete morja. Podpiramo namreč njihovo pobudo za uresničitev projekta pilotskega raziskovalnega morskega grebena, ki bo postal platforma za opazovanje, raziskovanje ter primer dobre prakse takšnega posega v slovenskem morju: POSTAVITEV MORSKE OAZE SEA OASIS V PIRANU.

Danes, še bolj kot pred leti, je postala izvedba celotnega, do vseh podrobnosti domišljenega projekta, nujna in pomembna, saj obremenitev morja, onesnaževanje in pretiran ribolov zahtevajo iz leta v leto večji davek. Menimo, da bo stanje morja kmalu nepopravljivo spremenjeno.

Morska oaza, ki se bo vzpostavila na grebenu, bo, podobno kot naravni podvodni grebeni, ki jih v slovenskem morju skorajda ni, povečala obseg trdnega dna in s tem zagotovila zatočišče, bivališča in skrivališča za morske organizme ter vplivala na ohranitev biotske pestrosti morja. Vanjo se bodo naselili številni filtratorski organizmi, ki bodo povečali samočistilno sposobnost morja in tako vplivali na njegovo kakovost in regeneracijo.  V obdobjih pomanjkanja kisika na morskem dnu, kar je v Severnem Jadranu žal pogost pojav, pa bo podvodni greben služil tudi kot zatočišče in repopulacijsko jedro za ogrožene organizme.

Morska oaza bo inovativni projekt, ki bo sčasoma postala tudi edinstvena destinacija za biologe in vse druge raziskovalce morja, šolske skupine in turiste v Piranskem zalivu. Nudila bo možnost podvodnih ogledov in fotosafarijev pod skrbnim strokovnim vodstvom. Načrtujemo tudi spremljanje razvoja oaze na socialnih omrežjih. Predvidevamo, da bo sčasoma posredno vplivala tudi na možnost večjega ulova kakovostnih belih rib in na razvoj s tem povezanega ribiškega in gastronomskega turizma v severnem Jadranu. 

V YouSea, Zavodu za ohranjanje biodiverzitete morja,  v sodelovanju z biologi in ostalimi strokovnjaki načrtujejo na osnovi ugotovitev pilotnega projekta v nadaljevanju  postavitev več enakih ali izboljšanih modulov morskega grebena, ki bodo imeli multiplikativni pozitiven učinek na zaščito našega morja.

Brike v mestu s prijateljicami in Ireno Fonda