Organizacija EIT Health je za boj proti COVID-19 uvedla platformo za vzpostavljanje stikov

0
607

Vodilna evropska mreža inovatorjev v zdravstvu je odprla »kolaboracijsko platformo«, kjer lahko inovatorji, znanstveniki, zdravstveni delavci in organizacije vzpostavijo medregionalna partnerstva za iskanje rešitev za krizo COVID-19. EIT Health med drugim išče tudi »vprašanja« in »ponudbe« iz Srednje, Vzhodne in Južne Evrope.

EIT Health z vključevanjem približno 150 partnerjev po vsej Evropi, ki pokrivajo raziskave, akademije, poslovne in zdravstvene storitve (vključno z nekaterimi največjimi bolnišnicami v Evropi), izkorišča moč te mreže v boju proti pandemiji COVID-19. Platforma, ki je na voljo na spletni strani EIT Health, omogoča tistim, ki v zdravstvenem sektorju delajo na raziskavah, povezanih s COVID-19, objavo »ponudbe« ali »vprašanja«, EIT Health pa jim pomaga pri tem, da najdejo partnerja v Evropi. V prvih dneh je bilo podanih več kot 200 predlogov, kot so na primer odprtokodni ventilatorji, brezplačne naprave za bio-dekontaminacijo za bolnišnice in aplikacije za spremljanje širjenja virusa.

Cilj platforme je, da se lahko neposredno od strokovnjakov ugotovi, katere vire trenutno potrebujejo in kakšne vire lahko delijo znotraj EU. EIT Health vzpostavlja stike in omogoča sodelovanje najboljših rešitev po regijah, zaradi česar je lahko boj proti virusu učinkovitejši. DEX-ov inovacijski center, središče EIT Health na Češkem je na podlagi »vprašanj« začelo delati na odprtokodnem pljučnem ventilatorju, ki ga je mogoče sestaviti iz delov natisnjenih s pomočjo 3D-tiskalnika. Takis, start-up podjetje iz Italije, ki je osvojilo EIT Health 2019 European Health Catapult, bo testiralo štiri cepiva na osnovi S proteina Covid-19, najprej na živalskih modelih, čemur bo po preskušanju faze I sledilo testiranje na zdravih prostovoljcih. Na podlagi »ponudb« je Oxipit, start-up podjetje za programsko opremo računalniške vizije ponudilo  UI model rentgenske diagnostike prsnega koša za bolnišnice, ki se soočajo s pomanjkanjem radiologov, podjetje Delox pa je ponudilo tudi zmogljivo bio-dekontaminacijsko napravo za bolnišnice. V Italiji je podjetje PatchAI ponudilo aplikacijo za preprečevanje in spremljanje splošne populacije COVID-19, podjetje SoftMining pa je bolnišnicam ponudilo aplikacijo, s pomočjo katere lahko ocenijo tveganje za prenos virusa.

  • EIT Health uporablja moč tega impresivnega omrežja za iskanje čezmejnih rešitev in izdelkov za podporo v boju proti tej pandemiji. Regionalne ekipe vso pozornost namenjajo spremljanju »vprašanj« in »ponudb« ter poskušajo najti ustrezne povezave v EU. V naprednih regijah Srednje, Vzhodne in Južne Evrope poleg tega nudimo tudi mentorstvo ali financiranje izbranih pobud je dejal Balázs Fürjes, generalni direktor EIT Health InnoStars, dela mreže, ki se osredotoča na regije Srednje, Vzhodne in Južne EU.

EIT Health poudarja tudi svoj odziv v skupnosti za boj proti trenutni pandemiji. Zaradi prispevka organizacije EIT Health so na primer magistrski študenti Tehniške univerze Delft začeli pobudo za enostavne in relativno cenovno ugodne ventilatorje, da bi poskusili odpraviti pomanjkanje ventilatorjev na Nizozemskem in začeli izdelovati kirurške maske za večkratno uporabo. Na Poljskem je podjetje Celon Pharma sprožilo strateški terapevtski program glede COVID-19, kjer bodo v prvi fazi testirali obstoječe in odobrene terapije ter njihove kombinacije. Poljsko podjetje SensDX se je lotilo skupnih ukrepov, da bi razvilo ultra hiter diagnostični test za COVID-19. Na portugalskem je pospešeni start-up Mindflow inštituta Pedro Nunes predstavil izobraževalno video igro o koronavirusu, da bi zagotovil preverjene in verodostojne informacije o pandemiji in zmanjšal pretirano paniko. To je le nekaj primerov med številnimi drugimi.

  • Zdravstvene inovacije imajo velik potencial za premagovanje nekaterih izzivov. Znotraj naše skupnosti obstaja več izdelkov in storitev, na primer na področju telemedicine, ki bi, če bi bili na splošno sprejeti v zdravstvenih sistemih, olajšali pritisk na zdravstvene delavce. Tu lahko poleg Srednje in Vzhodne Evrope igrajo pomembno vlogo tudi Italija, Portugalska in Grčija. V preteklih letih je bilo dokazano, da številne najboljše inovacije prihajajo iz teh regij in so že uveljavljene na trgu. Zdaj se moramo naučiti, kako okrepiti naše zdravstvene sisteme, ki nam bodo pomagali premagati zdravstveno krizo – je rekel Balazs Furjes.
  • Pobuda EIT Health je bila potrebna za iskanje in izmenjavo čezmejnih virov, povezanih s COVID-19. Vsi smo pripravljeni podpreti zdravstveni sistem v največji možni meri s podporo lokalnih inovatorjev, start-up podjetij, akademij in industrije – je dejal Jakob Gajšek, direktor Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja, središča EIT Health v Sloveniji.

Skupnost EIT Health nenehno razvija storitve in izdelke, ki lahko pomagajo pri boljši zaščiti naše družbe v naslednji zdravstveni krizi. Med njimi so rešitve z uporabo umetne inteligence ki lahko poenostavijo ali celo odpravijo administrativne naloge – ki lahko zavzemajo od 20 do 80 odstotkov časa zdravstvenega delavca – ali platforme za oddaljeno nego, ki zdravstvenim delavcem omogočajo spremljanje bolnikov iz njihovih domov. Cilj skupnosti EIT Health je igrati ključno vlogo pri prispevanju inovativnih rešitev, ki lahko okrepijo sposobnost zdravstvenih sistemov za premagovanje izzivov v Evropi.

O EIT Health

EIT Health je nepridobitna organizacija in eno največjih evropskih javno-zasebnih partnerstev na področju zdravstvenih inovacij. Organizacija EIT Health je sestavljena iz približno 150 partnerjev in je edinstvena evropska mreža vrhunskih podjetij, univerz, raziskovalnih in razvojnih centrov ter bolnišnic in inštitutov. Vloga EIT Health je zgraditi ekosistem, ki omogoča razvoj zdravstvenega varstva za prihodnost, da bodo lahko evropski državljani živeli dlje in bolj zdravo. EIT Health nadgrajuje veščine zdravstvenih strokovnjakov po vsej Evropi, vlaga v najboljše talente Evrope in olajšuje trženje inovativnih zdravstvenih izdelkov/rešitev v EU. Je ena največjih javno financiranih zdravstvenih pobud, podpira pa jo Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT), organ Evropske unije. Za več informacij obiščite spletno stran: www.eithealth.eu.

O EIT Health InnoStars

Skupek InnoStars je eno od sedmih geografskih področij organizacije EIT Health. Zajema polovico Evrope, vključno s Poljsko, Madžarsko, Italijo in Portugalsko, ter tudi druge regije, ki so vključene v regionalno inovacijsko shemo EIT – baltske države, Hrvaška, Slovaška, Češka, Slovenija, Grčija in Romunija. To je skupina držav, ki jo Evropski indeks inovacij (EIS) ocenjuje kot zmerne inovatorje. InnoStars je osredotočen na spodbujanje podjetništva, inovacij in izobraževanja na področju zdravstva, zdravega življenja in aktivnega staranja v regiji ter odpravljanje vrzeli med regijami, ki so vodilne v inovacijah, in tistimi regijami, ki napredujejo.

O Regionalnem programu inovacijske sheme EIT (EIT RIS)

Regionalno inovacijsko shemo EIT (EIT RIS) je ustanovil Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT), da bi zapolnil vrzel med regijami, ki so vodilne v inovacijah, in tistimi regijami, ki napredujejo. Program se izvaja s sodelovanjem lokalnih središč. Na področju zdravstva se program razvija od leta 2016, koordinira pa ga EIT Health InnoStars. Program vključuje 14 zdravstvenih središč EIT, ki se nahajajo v 13 državah v Vzhodni, Srednji in Južni Evropi. Ta središča služijo kot vstopne točke do vseevropske mreže najboljših univerz, podjetij in njihovih projektov. Cilj programa je inkubirati regije, v katerih deluje, odkriti njihove edinstvene inovacijske prednosti in vključiti lokalne inovatorje za sodelovanje v vseevropskih programih in tekmovanjih.

Kontaktni podatki: Kazár Olívia; mobilni telefon: +3670 604 0697; e-pošta: [email protected]

Marta Kaczmarek, vodja komunikacij EIT Health InnoStars; mobilni telefon: +48 692 821 598; e-pošta: [email protected]

www.eithealth.eu  I https://eithealth.eu/in-your-region/innostars/