Marlesov Dom24h – Pametni dom prihodnosti za udobno in zdravo bivalno ter delovno okolje

0
462

Podjetje Marles Hiše Maribor d.o.o. je v svoji panogi prepoznavno kot vodilno na področju razvoja tehnoloških rešitev trajnostne in energetsko varčne gradnje sodobnih stanovanjskih hiš in investicijskih objektov. 

V začetku lanskega leta so na sedežu podjetja v Limbušu pričeli z gradnjo pametnega doma prihodnosti DOM24h. Gre za dobrih 15 milijonov evrov vreden projekt, ki ga izvaja konzorcij 12 inovativnih in razvojno usmerjenih slovenskih podjetij, kjer ima Marles vlogo vodilnega partnerja. 

DOM24h je simbioza vseh, modernemu človeku pomembnih aktivnosti: delo – dom – prosti čas. Zaradi svoje večnamenske zasnove je objekt v osnovi ločen na stanovanjski in poslovni del.

DOM24h – nov koncept bivanja

Nova konceptualna celovita rešitev gradnje in bivanja združuje novo razvite, tehnološko napredne in komplementarne posamične sisteme. Projekt DOM24h je bil zasnovan v sodelovanju s strokovnjaki SRIP PSiDL in s ciljem uresničevanja vizije navedenega strateško razvojno inovacijskega partnerstva.

Povezuje rešitve dvanajstih prepoznavnih slovenskih podjetij s ciljem, da ustvarijo trajnostno naravnano, pametno, napredno, povezljivo ter uporabniku prijazno zdravo bivalno okolje. Projekt DOM24h ne bo pomemben le za sodelujoče partnerje, temveč kot celovita rešitev najsodobnejšega koncepta bivanja tudi za celotno industrijo prefabriciranih pametnih hiš in vse ponudnike rešitev za pametne stavbe prihodnosti v regiji ter EU. 

Sodoben bivalni objekt prihodnosti

Projekt DOM24h predstavlja stanovanjsko stavbo, ki je izvedena na sedežu družbe Marles Hiše Maribor d.o.o. in je sodoben bivalni objekt prihodnosti, ki bo omogočal tudi v prihodnosti vse bolj pomembno možnost opravljanja dela na domu ter celovito energetsko in informacijsko oskrbo bivalnega objekta, ki bo zagotavljal tudi osnovne energetske potrebe za mobilnost uporabnikov objekta.

Zaradi svoje večnamenske zasnove objekt v osnovi ločuje stanovanjski in poslovni del ter omogoča njegovim uporabnikom tako kakovostno in polno bivanje ter preživljanje prostega časa kot tudi opravljanje dela na domu. V ta namen objekt zagotavlja oskrbo z električno energijo z energijo sonca, ki jo je v objektu moč tudi hraniti ter z njo zagotavljati potrebno energijo za transportna sredstva uporabnikov objekta, presežki energije pa se bodo bodisi hranili v hranilnikih oz. električnih baterijah, bodisi se bodo oddajali v odprto omrežje.

Sam objekt je tako lahko v veliki meri energetsko samozadosten in deluje na konceptu neto nič energijske stavbe, ki je grajena tudi z uporabo super izolacijskih materialov, k navedeni stopnji energetske varčnosti pa prispeva tudi sistem kontroliranega prezračevanja objekta. V objektu so partnerji zagotovili uporabo pametnih naprav in pohištva, ki so integrirani v enovit informacijski sistem upravljanja s pametnim domom. 

Sam objekt je projektiran v BIM tehnologiji in bo tako skozi fazo načrtovanja, izvedbe in uporabe vsem deležnikom omogočal potrebne informacije za njegovo maksimalno udobno in učinkovito rabo, ki se bo skozi celoten življenjski cikel spremljala z njegovim digitalnim dvojčkom (digital twin).

Cilj je zagotavljanje trajnostnega bivanja v skoraj nič-energijskih stavbah in življenje z minimalnim vplivom na okolje

Cilj podjetja Marles Hiše Maribor d.o.o. je zagotavljanje trajnostnega bivanja v skoraj nič-energijskih stavbah in življenje z minimalnim vplivom na okolje. Kot največje, najstarejše, najbolj prepoznavno in hkrati vodilno podjetje na področju razvoja najnaprednejših tehnoloških rešitev trajnostne in energetsko varčne gradnje sodobnih lesenih stanovanjskih hiš in investicijskih objektov v ospredje postavljajo razvoj in uporabo celovitih tehnoloških rešitev, pametno rabo obnovljivih virov in vgradnjo materialov naravnega izvora. 

Projekt DOM24h je konzorcij 12 prepoznavnih in prebojnih slovenskih podjetij, ki ga poleg podjetja Marles hiše Maribor, sestavljajo: Petrol, Gorenje, Alples, ETI, Danfoss Trata, JUB, Helios, TBPLUS, Intectiv, Robotina, Smartis in Špica International. Razvojni projekt podpirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropski sklad za regionalni razvoj.