Dnevi slovenskega turizma 2022 – kje so priložnosti?

0
446
Dnevi slovenskega turizma 2022, 4. – 16. november 2022 v hotelu Thermana Park Laško

DST 2022 / 4. – 16. november 2022 v hotelu Thermana Park Laško

Dnevi slovenskega turizma potekajo v so-organizaciji vseh večjih partnerskih institucij s področja turizma v Sloveniji: Ministrstva za gospodarski razvoji in tehnologijo, Slovenske turistične organizacije, Turistične zveze Slovenije, Turistično gostinske zbornice Slovenije, Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Zbornice gorskih centrov – GZS, Združenja turističnih agencij Slovenije, Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, Zavoda Kongresno turistični urad, Društva turističnih novinarjev Slovenije, Slovenia Outdoor GIZ in drugih.

V okviru DST 2022, ki bodo letos potekali med 14. in 16. novembrom v hotelu Thermana Park Laško zvrstile sledeče prireditve:

PLENARNI DAN DST 2022 in svečana prireditev s podelitvijo najvišjih priznanj s področja turizma: 15. novembera  -število mest v dvorani je omejeno, zato bo dogodek mogoče spremljati  tudi online preko Youtube kanalu STO PRIJAVA

69. Gostinsko turistični zbor v organizaciji TGZ: 14. – 15.  novembra

Strokovno srečanje gostincev s podelitvijo priznanj in družabnim druženjem v organizaciji OZS: 14. novembera

Moja dežela – lepa in gostoljubnain Srečanje turističnih društev v organizaciji TZS: 14. novembra

Dogodek IT-tour‘ –  na poti k digitalni preobrazbi turizma STO:  16. novembera PRIJAVA

Strokovne delavnice JRE:  16. novembra

Strokovni program na Dnevih slovenskega turizma 2022

PLENARNI DAN DST 2022

Lokacija: Velika dvorana 2, Kongresni center Thermana Park Laško

NEKAJ VEČ IN VELIKO BOLJE. STRATEGIJI NA POT.

Rdeča nit dogodka bo doseganje vizije »zelene butičnosti, z manjšim odtisom in večjo vrednostjo za vse« s katero se slovenski turizem strateško usmerja v razvoj in trženje uravnotežene turistične ponudbe trajnostnega butičnega turizma višje kakovosti ter postaja vedno močnejši spodbujevalec trajnostnega razvoja.  Letos spomladi sprejeta Strategija slovenskega turizma 2022 – 2028 je namreč usmerjena v uresničevaje uravnoteženega scenarija rasti z načelom »Nekaj več in veliko bolje«, ki predvideva zmerno povečanje kapacitet in kvantitativnih kazalnikov, predvsem pa koncentracijo na višjo kakovost – in dodano vrednost s poudarkom ukrepov na prestrukturiranju ponudbene strani slovenskega turizma.

09:00-9:30Registracija udeležencev
09:30-10:30NAGOVORI KLJUČNIH INSTITUCIJPozdrav gostitelja, Mojca Leskovar, predsednica uprave Thermana Laško d.d.Matjaž Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije Andrej Prebil, predsednik Turstično gostinske zbornice Slovenije Blaž Cvar, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice SlovenijePavle Hevka, predsednik Turistične zveze Slovenije 
 ODMOR ZA KAVO
11:00–12:30STROKOVNE VSEBINEPredstavitev makroekonomskega pogleda na globalni ravni in v Sloveniji v luči geopolitičnih izzivov, energetske krize in draginje z vplivom na turizem. Številne vlade in gospodarstva se, zavedajoč, da ima tudi gospodarska rast svoje omejitve, že dalj časa sistematično ukvarjajo z razvojem t.i. okoljske makroekonomije in novih kazalnikov uspešnosti družbe, ki poleg razumevanja dinamike sodobnega gospodarstva vključuje tudi realne okoljske omejitve in omejenost resursov. Vse večja je potreba po krepitvi strateškega in odpornostnega managementa, ki pa se v času, ko se podjetja borijo za preživetje, zdi zelo oddaljen ali celo nepotreben. Naslovili bomo teme krepitve trajnostnega razvoja kot predpogoja za konkurenčnost podjetij ter pomen obvladovanja tveganj preko diverzifikacije ponudbe in iskanju poslovnih priložnosti v trajnostnem inoviranju.
12.30 – 15.00KOSILO in druženje
15:00-16:30MODERIRAN POGOVOR: ZASUK PARADIGME SE NE ZGODI SAM OD SEBEV zadnjih letih se veliko govori o premiku, zasuku paradigme. O novih konceptih, poslovnih modelih. Uravnoteženih kazalnikih uspeha. Globalni trajnostni izzivi in njihovo reševanje so novodobni trend, ki s seboj prinaša tako tveganja kot priložnosti, zato podjetja po vsem svetu iščejo kompetentne smernice za kreativno upravljanje potrebnih sprememb. Da ostanemo konkurenčni moramo ustvarjati nova in zanimiva delovna mesta, medsebojno sodelovati in se navdihovati pri tem kako sprejemati ukrepe za optimizacijo stroškov in zagotavljanje trajnostne gospodarske rasti.V razpravi bodo svoje poglede delili navdihujoči sogovorniki s področja turizma in s turizmom povezanih panog
18:00-22.00SLAVNOSTNI VEČERNI DOGODEK S PODELITVIJO NAJVIŠJIH PRIZNANJ S PODROČJA TURIZMA18.00 večerja v Preddvedju Velike dvorane hotela Thermana Park Laško19.45 odhod vlaka z železniške postaje Laško v CeljePodelitev priznanj v Celjskem domu:Priznanje za izjemen prispevek k razvoju slovenskega turizma (TGZ)Priznanje za življenjsko delo v gostinstvu (Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS)Priznanje za izjemen prispevek pri razvoju turistične društvene organizacije (TZS)Sejalec 2022 (STO)Kristalni Triglav 2022 (Društvo turističnih novinarjev Slovenije)Ambasador slovenskega turizma 2022 (MGRT)Kristalni Triglav za osebnost leta 2022 (organizatorke DST) 21.30 odhod vlaka z železniške postaje Celje v Laško22.05 odhod vlaka I feel Slovenia v Ljubljano