Soglasje za sončno elektrarno po novem v 14 dneh

0
646
Do soglasja za izgradnjo sončne elektrarno v 14 dneh

Elektro Ljubljana je z vstopom v ta mesec odpravila celotne zaostanke vlog za izdajo soglasij o izgradnji sončne elektrarne iz preteklosti. Tako sedaj uporabnikom izdaja soglasja v dveh tednih od vložene popolne vloge.

»Izpostaviti velja, da se je število vlog močno povečalo. Če smo jih lani v celem letu prejeli manj kot tri tisoč, smo jih letos samo do konca septembra kar sedem tisoč. Do sredine letošnjega leta se je tako nabralo že preko 2300 nerešenih vlog in ker trend ni kazal na umiritev razmer, smo izvedli organizacijske in kadrovske spremembe, ki so obrodile sadove.

Zahvala gre predvsem požrtvovalnosti naših zaposlenih, ki so delali popoldneve in vikende, da smo uspeli omogočiti našim uporabnikom tekoče in ažurno obravnavanje vlog,« je dejal predsednik uprave Aleksander Zupančič in hkrati poudaril, da sov letos izdali že približno 6.200 pozitivnih soglasij.

»Zavrnjenih vlog je še vedno sorazmerno malo, a tudi te stranke lahko postavijo sončno elektrarno v uporabniškem načinu, saj kljub temu, da ne morejo oddajati električne energije v omrežje, še vedno lahko postavijo samooskrbno elektrarno.« V podjetju svetujejo, naj stranke električno energijo uporabljajo ali shranijo pri sebi s pomočjo baterije.

Če nimajo možnosti individualne samooskrbe ali strehe, se lahko vključijo tudi v skupnostno samooskrbo. V okviru pilotnih projektov v podjetju pa preizkušajo tudi druge rešitve, s katerimi bi z aktivnim upravljanjem omogočili oddajo energije tudi tistim, ki jim je bilo sedaj zavrnjeno soglasje, ne da bi pri tem morali posegati v omrežje.

Popolna vloga je sedaj rešena že v dveh tednih  

V Elektru Ljubljana so po uspešni reorganizaciji sedaj sposobni obvladovati in reševati veliko količino vlog, ki se je v zadnjih petih mesecih povzpela tudi na 900 novih na mesec. »Večje povpraševanje je zagotovo posledica tega, da se je električna energija podražila. Zaradi povečanega povpraševanja velikokrat stranke ne vlagajo vlog prek pooblaščencev, ampak same, njihove vloge pa so velikokrat nepopolne in slabše pripravljene, kar dodatno otežuje naše delo.

Učinkovito ukrepanje in reorganizacija je pripomogla k temu, da smo v zadnjih mesecih rešili zaostanke iz preteklih obdobij in bomo v nadaljevanju ažurno reševali vloge naših uporabnikov. Upamo, da bodo tudi ostali deležniki v verigi, ki so zadolženi za izgradnjo sončnih elektrarn lahko sledili temu in da bodo uporabniki lahko hitro prišli do delujočih in priključenih naprav,« je pojasnil predsednik uprave in dodal, da bo nekaj časa najverjetneje trend konstantno naraščal, veliko pa je odvisno tudi od gibanja na trgu, dostopnosti opreme in cen ter alternativnih rešitev v primerjavi z višjimi cenami elektrike.

Učinkovita reorganizacija pozitivno vplivala na uspešno reševanje vlog

V prvih mesecih leta 2021 so imeli v povprečju 60 vlog za izdajo soglasij o izgradnji sončne elektrarne, v letu 2022 pa je prišlo do drastičnega povečanja tudi do 900 vlog v posameznem mesecu. V tem trenutku veliko večino vlog uspešno rešujejo v dveh tednih. »Zaposlili smo dodaten kader in izvedli notranjo reorganizacijo, pri čemer smo morali kader usposobiti za administrativna dela, opis vlog, pošiljanje, ogled lokacij itn. K reševanju in zmanjševanju števila nerešenih vlog smo aktivno pristopili.

Še posebna zahvala gre našim zaposlenim, saj je več kot 50 ljudi vse dni v tednu in med vikendi neprekinjeno delalo na tem,« je pojasnil sogovornik, zakaj so pri tem projektu postali tako uspešni.

Družba Elektro Ljubljana že 126 let ustvarja pozitivno energijo. V vsem tem času so ustanovili družbo Male hidroelektrarne, danes Elektro Ljubljana OVE, postavili prvo polnilnico za električna vozila,  se ukvarjali z nakupom in prodajo električne energije, vključili prvo virtualno elektrarno na elektroenergetski sistem in izvajali številne posodobitve elektroenergetskega sistema.

Danes podjetje z učinkovitimi, inovativnimi in celovitimi rešitvami na področju preskrbe z električno energijo zagotavlja zanesljivo preskrbo z le-to za več kot tretjino Slovenije ter upravlja največjo mrežo električnih polnilnic. Ostaja vodilni partner pri razvoju energetike na nacionalni ravni in lokalnih nivojih ter vodilna družba za upravljanje sodobnih energetskih infrastrukturnih omrežij.