Madžarska in Corona virus – prehod meje, pogoji in zahtevani dokumenti

0
808
madžarska covid korona prehod meja

Kdo in kako lahko potuje iz Slovenije na Madžarsko in nazaj?

EU, zemljevid, covid – 19, , novi primeri na 1.000 prebivalcev, 24.06.21, vir: European Centre for Disease Prevention and Control

Katere dokumente zahteva Madžarska od potnikov iz Slovenije?

Zemljevid ECDC, stanje 24. 6. 2021 – Hrvaška je v celoti zelena, enako tudi vzhodna Slovenija

Koronavirus Madžarska, stanje 29. 6. 2021

Madžarska Slovenija, novi primeri na 1.000 prebivalcev, 29.06.21, vir: covid-19.sledilnik.org

Predpisi za vstop na Madžarsko

Obveščamo, da slovenski državljani od 23. junija 2021 lahko vstopijo iz držav EU na ozemlje Madžarske po kopnem brez omejitev. Gre za prehod meje.

Obveščamo, da sta Slovenija in Madžarska 30. aprila 2021 sklenili dogovor o vzajemnem priznavanju potrdil o cepljenju proti covidu-19, ki so izdana v Sloveniji oziroma na Madžarskem, kar  pomeni, da se potrdilom o cepljenju, izdanih v eni državi, prizna enake pravne učinke, kot bi bila izdana v drugi državi, skladno z notranje pravno ureditvijo posamezne države.

To pomeni, da vse osebe, ki so bile cepljenje in lahko predložijo potrdilo o cepljenju že s prvim odmerkom cepiva Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen lahko vstopajo v notranjost hotelov, restavracij, muzejev, v kino, živalski vrt itd. Veljajo kartončki o potrdilu o cepljenju, ki ste jih prejeli ob cepljenju ali potrdila, ki ste jih prejeli z digitalnim certifikatom.

Torej morate za vstop v notranje prostore hotelov, restavracij, muzejev in druge notranje prostore ali  v kino in živalski vrt še vedno predložiti potrdilo o cepljenju. Brez potrdila o cepljenju vam vstop ne bo dovoljen.

Tudi otroci, mlajši od 18 let lahko vstopijo na ozemlje Madžarske po kopnem brez omejitev v spremstvu staršev ali skrbnikov. Za otroke ni potrebno predložiti potrdila o cepljenju niti testa. V notranje prostore otroci lahko vstopajo le s starši ali skrbniki, ki jim je dovoljen vstop (tistim, ki predložijo potrdilo o cepljenju).

Za obiskovalce koncertov in športnih prireditev (če niso bili cepljeni ali če niso preboleli Covida-19 v zadnjih 6-mesecih) vellja, da se iz tujine le-teh lahko udeležijo le ob predložitvi vstopnice in negativnega izvida PCR testa, ki ni starejši od 48 ur (test lahko opravijo v kateri koli schengenski državi).

V primeru dogodkov organiziranih s strani UEFA (nogomet) je potrebno predložiti le en izvid negativnega PCR testa, ki ni starejši od 72-ih ur (za tiste, ki niso cepljeni), tudi za otroke.

Aktualne informacije v zvezi s prehajanjem meje z Madžarsko si lahko ogledate tudi na spletni stani madžarske policije: http://www.police.hu/en/content/information-on-general-rules-of-border-crossing

Vir: veleposlaništvo Madžarske

Katere dokumente zahteva Slovenija od potnikov iz Madžarske?

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 11. julija 2021 in velja do vključno 23. julija 2021, uporabljati se začne 15. julija 2021, do takrat pa se uporablja Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 107/21).

Ključne novosti so:

 • ukinjajo se seznami držav,
 • izenačujejo se pogoji za vstop v Slovenijo: za vse velja pogoj PCT,
 • dokazila so lahko tudi evropsko digitalno covid potrdilo in digitalno covid potrdilo tretje države,
 • ostajata le dve izjemi za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in negativnega testa, in sicer za dvolastnike in otroke, mlajše od 15 let, v spremstvu starša oziroma skrbnika.

Pogoji za vstop v Slovenijo

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli osebi, ki predloži:

 1. negativni rezultat PCR testa, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa,
 2. negativni rezultat HAG testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
 3. potrdilo o prebolelosti (dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev),
 4. potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema: drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni, prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni, drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni, drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni;
 5. potrdilo o cepljenju za prebolevnike (potrdilo o prebolelosti in dokazilo, da je bila v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov oseba cepljena z enim odmerkom cepiva iz prejšnje točke, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja, 
 6. evropsko digitalno covid potrdilo v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje podatke o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike (EU DCP),
 7. digitalno covid potrdilo tretje države v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (DCP tretje države).
 8. Če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz 4. točke, se zaščita vzpostavi po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva. Če je taka oseba prvič cepljena s cepivom iz tretje ali pete alineje 4. točke (cepivo proizvajalca AstraZeneca), se zaščita vzpostavi takoj po drugem cepljenju, če se drugič cepi s cepivom iz prve alineje 4. točke (cepivo proizvajalca Biontech/Pfizer) ali druge alineje 4. točke (cepivo proizvajalca Moderna) in drugi odmerek prejme v roku od 4 do 12 tednov po prejemu prvega odmerka.

Oseba, ki ne predloži enega od zgoraj navedenih dokazil, se napoti v karanteno na domu za deset dni. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za deset dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.

Vstop brez napotitve v karanteno in negativnega testa

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli naslednjim kategorijam oseb:

 1. otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo,
 2. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje. Izjema velja tudi za ožje družinske člane posameznika in druge osebe, ki imajo s posameznikom na istem naslovu prijavljeno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Oseba, ki uveljavlja eno od teh izjem, mora policiji predložiti dokaze za obstoj teh izjem, sicer se napoti v karanteno na domu. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za deset dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.

Prehajanje meje z Madžarsko, potrebni dokumenti: gov.si.