Italija in Corona virus – prehod meje, pogoji in zahtevani dokumenti

0
2961
covid italija prehod meje

Kdo in kako lahko potuje iz Slovenije v Italijo in nazaj?

Katere dokumente zahteva Italija od potnikov iz Slovenije?

VSTOPNI POGOJI ZA ITALIJO, 21.6.2021

Popotniki iz držav EU, schengenskega območja, Izraela, Kanade, Japonske in ZDA lahko vstopijo v Italijo brez karantenske obveznosti pod naslednjimi pogoji:

1. Izpolnjena digitalna registracija – dPLF (Digital Passenger Locator Form) https://app.euplf.eu/#/

2. Eno od t.im. “Zelenih potrdil” COVID-19, ki ga izda pristojni zdravstveni organ in potrjuje:

 1. negativni test na Covid-19 (hitri-antigenski ali molekularni PCR test), ki ni starejši od 48 ur od trenutka odvzema vzorca (za potnike starejše od 6 let), ali
 2. zaključeno cepljenje proti COVID-19, opravljeno vsaj 14 dni pred vstopom v Italijo, ali
 3. prebolelost okužbe s COVID-19 od katere ni minilo več kot 6 mesecev.


Zeleno potrdilo Covid-19 mora biti izdano v italijanskem, angleškem, francoskem ali španskem jeziku in je lahko v digitalni ali tiskani obliki.

1. Potrdilo COVID-19 o opravljenem negativnem hitrem-antigenskem testu ali molekularnem (PCR) testu mora vsebovati naslednje informacije:

  a) vrsta testa;

  b) ime testa (neobvezno za molekularni test);

  c) proizvajalec testa (neobvezno za molekularni test);

  d) datum in čas odvzema brisa;

  e) rezultat testa;

  f) institucija, ki je test opravila;

  g) država, v kateri je bil test izveden.

Iz testa Covid-19 mora biti razvidno, da se nanaša na točno določeno osebo.

2. Potrdilo COVID-19 o uspešnem cepljenju mora vsebovati naslednje informacije:

  a) vrsta uporabljenega cepiva;

  b) ime cepiva;

  c) proizvajalec cepiva;

  d) število opravljenih cepljenj in skupno število načrtovanih cepljenj;

  e) datum zadnjega opravljenega cepljenja;

  f) država, v kateri je bilo cepljenje izvedeno.

3. Potrdilo COVID-19 o prebolelosti mora vsebovati naslednje informacije:

  a) datum prvega pozitivnega molekularnega testa;

  b) država, ki je izvedla prvi pozitivni molekularni test;

  c) začetni datum veljavnosti zelenega potrdila COVID-19;

  d) datum konca veljavnosti zelenega potrdila COVID-19.

IZJEME ZA VSTOP V ITALIJO BREZ “ZELENEGA POTRDILA”

Med izjeme, ki za vstop v Italijo ne potrebujejo opravljenega negativnega testa na Covid-19, odlok med drugim uvršča:

– prevoznike in spremljevalno osebje, vstop zaradi nujnih delovnih obveznosti, ki ne smejo trajati več kot 120 ur, tranzit v 36 urah z lastnim osebnim vozilom (op. brez kombiniranja z javnim prevozom), obmejni delavci, študenti in šolarji, ki mejo prehajajo dnevno ali najmanj enkrat tedensko zaradi udeležbe pri šolskih oz. študijskih obveznostih, osebe iz obmejnega območja, ki se v Italijo odpeljejo do 60 km od kraja prebivanja in se v Italiji zadržijo največ do 48 ur.

Za osebe iz obmejnega območja, ki se v Italijo odpeljejo do 60 km od kraja prebivanja (stalnega ali začasnega naslova), potujejo z osebnim vozilom in se v Italiji zadržijo največ do 48 ur, ni potrebno izpolnjevati digitalne registracije –DPLF.

 VSTOP IN TRANZIT ITALIJE IZ OBMOČJA TRETJIH DRŽAV

Potnikom, ki vstopajo v Italijo iz območja tretjih držav, vključno iz nekaterih držav EU, tudi z namenom tranzita, svetujemo, da pogoje vstopa predhodno preverijo na spletni strani Italijanskega ministrstva za zunanje zadeve: http://www.viaggiaresicuri.it


OPOZORILO ZA POTOVANJA Z JAVNIM PREVOZOM

Potnike, ki potujejo v Italijo z javnimi prevozi (letalo, avtobus..), vključno na otoke, obveščamo, da jim je lahko naknadno odrejena 10 dnevna karantena v primeru, da pristojne oblasti ugotovijo, da je bila na javnem prevozu odkrita oseba pozitivna na Covid-19. Potnikom, ki bi se znašli v tovrstni situaciji svetujemo, da upoštevajo prejeta navodila ministrstva za zdravje Italije oz. lokalne zdravstvene lokacije (ASL), tako glede karantene kot tudi testiranja na Covid-19.


POSLOVNO POTOVANJE DALJŠE OD 120 ur

Osebe, ki vstopijo v Italijo zaradi službenega razloga brez testa na Covid-19 in v Italiji zaradi istega razloga ostanejo dlje odd 120 ur, morajo izpolniti obrazec oziroma prošnjo po odobritvi vstopa v Italijo brez karantene

Obrazec se pošlje na: coordinamento.usmafsasn(at)sanita.it

Izpolnjen obrazec oziroma prošnjo je potrebno oddati najmanj 7 dni pred vstopom v Italijo.

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5411_3_file.pdf

Prošnji morajo biti priloženi tudi naslednji dokumenti v eni datoteki v formatu PDF:
• natančen načrt potovanja (kopija letalske vozovnice ali katerega koli drugega uporabljenega prevoznega sredstva);
• kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica);
• priložiti je potrebno podpisano pisno vabilo zakonitega predstavnika podjetja ali organizatorja poslovnega dogodka, ki v vabilu potrjuje nujno potrebo po izpeljavi dela v Italiji. V primeru službenih potovanj v tujino oseb, ki so zaposlene v Italiji, bodo ob vračanju v Italijo iz tujine upoštevane oziroma odobrene izjeme od karantene tistim, ki bodo morali po vrnitvi v Italijo nadaljevati z delom oziroma njihovo fizično prisotnostjo v podjetju takoj po vrnitvi v Italijo.

Vir: Ambasada Rim

Prečkanje meje brez kovid potrdil – 24 ur in največ 60 km

Italijansko ministrstvo za zdravje je z odredbo, ki jo je objavilo ministrstvo za zunanje zadeve, odpravilo pravilo o predložitvi potrdila o negativnem testu na koronavirus. Odredba določa, da je prečkanje meje brez covidnih potrdil dovoljeno za čas 24 ur in za največ 60 kilometrov od lastnega bivališča. 

Ker Slovenija prebivalcem Furlanije – Julijske krajine ne postavlja omejitev, to pomeni, da prebivalci Trsta, Gorice in Nadiških dolin lahko obiščejo kraje v obmejnem pasu Slovenije, hkrati pa lahko prebivalci obmejnega pasa Slovenije pridejo v Italijo za največ 24 ur, so še navedli pri Primorskem dnevniku. Tako mejo lahko prehaja vsak, razen seveda tistih, ki so okuženi s koronavirusom in tistih, ki kažejo znake bolezni. 

Koronavirus Italija, stanje 17. 7. 2021

Italija Slovenija, novi primeri na 1.000 prebivalcev, 14.07.21, vir: covid-19.sledilnik.org

Katere dokumente zahteva Slovenija od potnikov iz Italije?

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 11. julija 2021 in velja do vključno 23. julija 2021, uporabljati se začne 15. julija 2021, do takrat pa se uporablja Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 107/21).

Ključne novosti so:

 • ukinjajo se seznami držav,
 • izenačujejo se pogoji za vstop v Slovenijo: za vse velja pogoj PCT,
 • dokazila so lahko tudi evropsko digitalno covid potrdilo in digitalno covid potrdilo tretje države,
 • ostajata le dve izjemi za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in negativnega testa, in sicer za dvolastnike in otroke, mlajše od 15 let, v spremstvu starša oziroma skrbnika.

Pogoji za vstop v Slovenijo

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli osebi, ki predloži:

 1. negativni rezultat PCR testa, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa,
 2. negativni rezultat HAG testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
 3. potrdilo o prebolelosti (dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev),
 4. potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema: drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni, prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni, drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni, drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni;
 5. potrdilo o cepljenju za prebolevnike (potrdilo o prebolelosti in dokazilo, da je bila v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov oseba cepljena z enim odmerkom cepiva iz prejšnje točke, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja, 
 6. evropsko digitalno covid potrdilo v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje podatke o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike (EU DCP),
 7. digitalno covid potrdilo tretje države v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (DCP tretje države).
 8. Če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz 4. točke, se zaščita vzpostavi po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva. Če je taka oseba prvič cepljena s cepivom iz tretje ali pete alineje 4. točke (cepivo proizvajalca AstraZeneca), se zaščita vzpostavi takoj po drugem cepljenju, če se drugič cepi s cepivom iz prve alineje 4. točke (cepivo proizvajalca Biontech/Pfizer) ali druge alineje 4. točke (cepivo proizvajalca Moderna) in drugi odmerek prejme v roku od 4 do 12 tednov po prejemu prvega odmerka.

Oseba, ki ne predloži enega od zgoraj navedenih dokazil, se napoti v karanteno na domu za deset dni. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za deset dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.

Vstop brez napotitve v karanteno in negativnega testa

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli naslednjim kategorijam oseb:

 1. otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo,
 2. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje. Izjema velja tudi za ožje družinske člane posameznika in druge osebe, ki imajo s posameznikom na istem naslovu prijavljeno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Oseba, ki uveljavlja eno od teh izjem, mora policiji predložiti dokaze za obstoj teh izjem, sicer se napoti v karanteno na domu. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za deset dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.

Prehajanje meje z Italijo, potrebni dokumenti: gov.si.