Energetski dodatek – kdo je upravičen, kakšna je višina, kako si ga izračunamo?

0
453
200 evrov za samske osebe; 200 evrov za družine z enim staršem, povečanega za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo; 314 evrov za dvostarševske družine, povečanega za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo; 314 evrov za pare brez otrok.

Danes je bil objavljen spletni kalkulator za izračun energetskega dodatka

Ministrstvo za delo je objavilo spletni kalkulator za izračun energetskega dodatka, s katerim lahko posameznik izračuna, ali je upravičen do izplačila dodatka.

Kdaj bo izplačan energetski dodatek in kume je namenjen?

Denar za energetski dodatek bo izplačan med 1. novembrom in 31. marcem 2023, podlaga zanj pa je, da posameznik že prejema ali je upravičen do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka. Do njega so upravičeni tudi invalidi. “Ciljamo na približno 60.000 najrevnejših gospodinjstev v Sloveniji,” je na predstavitvi kalkulatorja v Ljubljani dejal Mesec.

Kdo je upravičen do energetskega dodatka?

Zaradi naraščanja socialnih stisk prebivalstva je državni zbor sprejel Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najranljivejše skupine prebivalstva. Z namenom zagotavljanja višje socialne varnosti socialno najranljivejših skupin prebivalstva je določeno izplačilo energetskega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka.

Kakšna je višina energetskega dodatka?

Samska oseba bo prejela 200 evrov.

Za enostarševske družine bo dodatek znašal 200 evrov in še 118 evrov za vsakega otroka ali še 59 evrov, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo.

Za dvostarševske družine bo znašal 314 evrov in bo povečan za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo.

Za osebi, ki sta v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti brez otrok, bo dodatek 314 evrov.

Energetski dodatek za najranljivejše invalide bo 200 evrov.

Energetski dodatek za dohodkovno najšibkejše kategorije invalidov je v višini 200 evrov. Do energetskega dodatka so upravičeni:

  • upravičenci do nadomestila za invalidnost po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov;
  • upravičenci, ki imajo pravnomočno odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti po 34. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in so upravičeni do denarne pomoči oziroma varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke;
  • upravičenci, ki so vključeni v proces zaposlitvene rehabilitacije in prejemajo prejemke iz naslova zaposlitvene rehabilitacije po četrti alineji prvega odstavka 17. člena ZZRZI in so upravičeni do denarne socialne pomoči;
  • upravičenci po Zakonu o vojnih invalidih, ki prejemajo družinski dodatek kot edini prejemek;
  • invalidi I. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki nimajo pravice do invalidske pokojnine.

Do dodatka je upravičenih približno 13.500 oseb. Finančne posledice so ocenjene na približno 2,7 milijona evrov.

Katere podatke potrebujemo za izračun energetskega dodatka?

spletni kalkulator lahko tako vsak vpiše:

  • prihodke, število članov gospodinjstva,
  • dohodke gospodinjstva in podatek, ali ste prejemnik socialne pomoči. 
  • Kalkulator pripravi izračun, do kolikšnega dodatka ste upravičeni in pod kakšnimi pogoji.

Koliko krat se izplača energetski dodatek?

Energetski dodatek se upravičencu izplača samo enkrat, pri čemer se ugotavljanje izpolnjevanja pogojev na podlagi veljavne odločbe za denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek izvaja v daljšem časovnem obdobju, tj. od 1. avgusta 2022 do 31. marca 2023. Dodatek bo prejelo približno 71.000 posameznikov in družin. Finančne posledice so ocenjene na približno 18,4 milijona evrov

Spletna povezava za izračun energetskega dodatka

Spletni kalkulator se nahaja na spletni povezavi: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/ukrepi-za-omilitev-draginje/ukrepi-za-omilitev-draginje-za-ranljive-skupine-in-druzine/