Avstrija in Corona virus – prehod meje, pogoji in zahtevani dokumenti

0
1163
avstrija covid prehod meje

Kdo in kako lahko potuje iz Slovenije v Avstrijo in nazaj?

Katere dokumente zahteva Avstrija od potnikov iz Slovenije?

Koronavirus Avstrija, stanje 14. 7. 2021

Avstrija Slovenija, novi primeri na 1.000 prebivalcev, 14.07.21, vir: covid-19.sledilnik.org

Predpisi za vstop v Avstrijo

Za vstop v Republiko Avstrijo elektronska registracija (Pre Travel Clearance) ni več obvezna za naslednje osebe:

 • osebe, ki prihajajo iz Slovenije ali iz držav s seznama A in
 • ki so se v preteklih desetih dneh zadrževale izključno v Sloveniji ali v kateri od držav s seznama A ali v Avstriji
 • in osebe, ki imajo potrdilo v smislu t.i. pravila 3G oz. – cepljen, testiran, prebolel

Za vstop iz Slovenije v Avstrijo (v kolikor ste v preteklih 10 dneh bivali v Sloveniji ali Avstriji) potrebujete potrdilo, da ste bili bodisi cepljeni, testirani ali da ste preboleli COVID-19 – ti. potrdilo 3G. Karantena ni več potrebna.

Kot dokaz o cepljenju se upošteva tudi dokument izdan v nemščini ali angleščini (npr. rumena izkaznica za cepljenje) o cepljenju, ki ga je odobrila EMA ali je uspešno opravil postopek EUL WHO. 

Elektronska prijava potovanja je potrebna samo, če na meji ne morete pokazati potrdila 3-G (Elektronska registracija)

Če oseba ne more predložiti omenjenega potrdila 3G, mora nemudoma oz. najkasneje v roku 24 ur opraviti test na virus SARS-CoV-2.

Kot potrdilo o cepljenju se priznavajo uradni dokumenti v nemškem (Ärtztl. Zeugnis) ali angleškem jeziku (Health certificate) ali rumena izkaznica cepljenj, v katero je vnešeno cepljenje.

Avstrija priznava cepiva proizvajalcev BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneka, Johnson & Johnson, Moderna in Sinopharm.

 • Kot potrdilo o preboleli bolezni COVID-19 se upoštevajo uradna ali zdravniška potrdila (npr. odločba o karanteni oz. izolaciji) v nemškem ali angleškem jeziku, da je oseba v preteklih 6 mesecih prebolela infekcijo z virusom SARS-CoV-2.
 • Poleg potrdil, da je oseba prebolela COVID-19, se upoštevajo tudi potrdila o testiranju na prisotnost protiteles proti virusu SARS Cov-2, ki pri vstopu ne smejo biti starejša od 3 mesecev.

Vstop v Avstrijo je možen na podlagi opravljenega:

 • PCR testa, ki ni starejši od 72 ur od odvzema birsa ali antigenskega hitrega testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa

Za osebe, ki so bile cepljene proti COVID 19, je možen vstop v Avstrijo:

 • ne prej kot 22. dan po prvem prejemu odmerka cepiva, od katerega ni minilo več kot 3 mesece, ali po drugem prejemu odmerka, pri čemer od prejema prvega odmerka ni minilo več kot 9 mesecev, ali
 • ne prej kot 22. dan po cepljenju s cepivom, za katerega je predviden zgolj en odmerek, pri čemer od dneva cepljenja ni minilo več kot 9 mesecev.
 • Poleg zdravniških potrdil (Ärztlichen Zeugnis – deutsch ali Medical Certificate – englisch) in uradnih potrdil, da je oseba v preteklih 6 mesecih prebolela infekcijo s virusom COVID-19, se upoštevajo tudi zdravniška potrdila o preboleli bolezni COVID-19.
 • Prav tako se upoštevajo potrdila o testiranju na prisotnost protiteles SARS Cov-2, ki ne smejo biti starejši od 3 mesecev.

V kolikor pri vstopu v Avstrijo iz Slovenije ne predložite nobenega od navedenih potrdil, morate nemudoma oz. najkasneje v roku 24 ur na lastne stroške opraviti PCR ali hitri antigenski test.

V primeru kontrole morate rezultat testa predložiti pooblaščeni osebi.

Za delovne migrante / šolarje, dijake in študente / osebe, ki obiskujejo družinske člane, veljajo naslednji predpisi za vstop v Avstrijo:

 • Za osebe, ki redno prehajajo mejo v Avstrijo ali iz Avstrije v Slovenijo zaradi dela, izobraževanja, zaradi družinskih zadev ali zaradi obiska življenskega partnerja , veljajo zgoraj navedena, vendar zadošča negativni rezultat PCR ali hitri antigenski test, ki je lahko star največ 7 dni. Elektronsko registracijo je potrebno ponoviti po poteku 28 dni ali ob spremembi podatkov.
 • Če oseba pri vstopu ne predloži ustreznega potrdila je vstop možen s PCR ali hitrim antigenskim testom. Od odvzema brisa do trenutka vstopa (do ure natančno) sme poteči največ 7 dni.
 • Predpisi veljajo za migrante, ki redno prehajajo mejo med Avstrijo in Slovenijo. Za migrante iz drugih držav veljajo eventualno drugi predpisi.

Tranzit:

 • Za tranzit skozi Avstrijo brez postanka ni potrebna predhodna elektronska registracija. Prav tako ni potreben negativni rezultat testa / potrdilo o cepljenju / potrdilo o okrevanju. Ob vstopu mora biti zgolj zagotovljen izstop.

Vir: veleposlaništvo Republike Avstrija

Prehajanje meje z Avstrijo, potrebni dokumenti: gov.si.

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 11. julija 2021 in velja do vključno 23. julija 2021, uporabljati se začne 15. julija 2021, do takrat pa se uporablja Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 107/21).

Ključne novosti so:

 • ukinjajo se seznami držav,
 • izenačujejo se pogoji za vstop v Slovenijo: za vse velja pogoj PCT,
 • dokazila so lahko tudi evropsko digitalno covid potrdilo in digitalno covid potrdilo tretje države,
 • ostajata le dve izjemi za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in negativnega testa, in sicer za dvolastnike in otroke, mlajše od 15 let, v spremstvu starša oziroma skrbnika.

Pogoji za vstop v Slovenijo

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli osebi, ki predloži:

 1. negativni rezultat PCR testa, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa,
 2. negativni rezultat HAG testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
 3. potrdilo o prebolelosti (dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev),
 4. potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema: drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni, prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni, drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni, drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni;
 5. potrdilo o cepljenju za prebolevnike (potrdilo o prebolelosti in dokazilo, da je bila v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov oseba cepljena z enim odmerkom cepiva iz prejšnje točke, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja, 
 6. evropsko digitalno covid potrdilo v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje podatke o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike (EU DCP),
 7. digitalno covid potrdilo tretje države v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (DCP tretje države).
 8. Če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz 4. točke, se zaščita vzpostavi po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva. Če je taka oseba prvič cepljena s cepivom iz tretje ali pete alineje 4. točke (cepivo proizvajalca AstraZeneca), se zaščita vzpostavi takoj po drugem cepljenju, če se drugič cepi s cepivom iz prve alineje 4. točke (cepivo proizvajalca Biontech/Pfizer) ali druge alineje 4. točke (cepivo proizvajalca Moderna) in drugi odmerek prejme v roku od 4 do 12 tednov po prejemu prvega odmerka.

Oseba, ki ne predloži enega od zgoraj navedenih dokazil, se napoti v karanteno na domu za deset dni. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za deset dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.

Vstop brez napotitve v karanteno in negativnega testa

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli naslednjim kategorijam oseb:

 1. otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo,
 2. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje. Izjema velja tudi za ožje družinske člane posameznika in druge osebe, ki imajo s posameznikom na istem naslovu prijavljeno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Oseba, ki uveljavlja eno od teh izjem, mora policiji predložiti dokaze za obstoj teh izjem, sicer se napoti v karanteno na domu. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za deset dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.