Druga violina – vključevanje in zaposlovanje

0
773

Dajmo jim priložnost

Druga violina, gostilna na Starem trgu 21 v Ljubljani, kjer se za pomoč v strežbi usposabljajo osebe s posebnimi potrebami,  praznuje letos že osmo leto delovanja in v tem času je pomembno prispevala k razbijanju stereotipov o nezmožnostih oseb z motnjami v duševnem razvoju in odprla nove možnosti za njihovo vključevanje v družbeno življenje in delovno okolje.

Zaposlitve mladostnikov in odraslih oseb s posebnimi potrebami v Drugi violini skrbno načrtujemo. Oblikovali smo posebni program usposabljanja za pomočnika v strežbi. Pri delu v strežbi pomočniki natakarjev ohranjajo in izpopolnjujejo pridobljeno znanje in delovne spretnosti, pridobivajo nove socialne in delovne navade, občutek koristnosti in samopotrditve.

S storitvami v gostilni so zelo zadovoljni tudi naši in tuji gostje (certifikat odličnosti, visoka uvrstitev na Tripadvisorju, zveste stranke), kar je bistvenega pomena, prav tako pa z zadovoljstvom delajo tudi uporabniki, ki so se izredno dobro vključili v strežbo in komunikacijo z gosti.

Z leti je Druga violina postala posebni promotor inkluzije na Slovenskem. Dober glas seže tudi preko naših meja. Prihajajo posamezniki in skupine, ki želijo spoznati koncept delovanja. Poleg tega vodstvo pogosto predstavlja gostilno v različnih institucijah, sodeluje na okroglih mizah in številnih srečanjih.

V preteklem obdobju, ko nas je korona prisilila, da smo zaradi varnosti zaprli vrata naše gostilnice, smo izkoristili za temeljito analizo preteklega dela. Poudarili smo prednosti in pozitivne vidike delovanja, hkrati pa iskali rešitve za nekatere slabosti oziroma pomanjkljivosti.

Pregledali in dopolnili smo zastavljene cilje in dodali nove.

Kaj še lahko naredimo za naše pomočnike, ki so se leta uvajali in preizkušali pri delu v strežbi in si nabirali dragocene izkušnje? Odgovor poznamo. Želimo si, da bi to znanje lahko pokazali in preizkusili tudi v drugih okoliških lokalih, ne le v Drugi violini. Z našo podporo in mentorstvom bi vsi deležniki pridobili dragocene delovne in življenjske izkušnje. Skupaj bomo stopili korak naprej in razširili možnosti za socialno vključevanje invalidov v lokalno skupnost in zaposlitev težje zaposljivih skupin, ki so se usposobile za opravljanje določenega dela.