Povezovanje zagonskih ekosistemov v državah Srednje Evrope, nove priložnosti za slovenska zagonska podjetja

0
353

V projektu CE-Connector sodeluje 11 partnerjev iz 6 držav – Poljske, Nemčije, Hrvaške, Madžarske, Slovenije in Češke. Perspektivna zagonska podjetja lahko računajo na pomoč in podporo izkušene skupine strokovnjakov, ki jih bo spremljala na poti od ideje do njene uspešne komercializacije. Poslanstvo projekta je povezati zagonska podjetja s poslovnimi angeli in jim omogočiti dostop do javnih finančnih vzvodov. Cilj je zmanjšati ovire za uspeh novih projektov, kakor tudi premostiti vrzel v investicijah v nova zagonska podjetja pred vstopom tveganega kapitala.

Ustanovitev podjetja pogosto pomeni iskanje lastne in edinstvene poti v svetu podjetništva, podvig, ki se mnogim mladim morda zdi prezahteven, za druge pa je povsem nemogoč. Zagonska podjetja so ključno gonilo evropskih inovacij in finančne stabilnosti, ki ob ustreznih podporah s komercializacijo inovacij spodbujajo gospodarsko rast nacionalnih gospodarstev. Kljub dostopu do novih shem financiranja še vedno obstaja finančna vrzel med investicijami „3F“ (prijatelji, družina in ustanovitelji) in tveganim kapitalom. Ena od možnih rešitev je povečanje sodelovanja med ponudniki javnih spodbud in poslovnimi angeli z namenom so-investiranja v perspektivna zagonska podjetja.

Problem nesorazmernosti rasti je največja ovira za uspešno tržno realizacijo inovativnih idej. Kaj če bi jim v izbranih sektorjih omogočili dostop do pametnega denarja in javnih instrumentov, kot so finančna pomoč, nepovratna sredstva, co-working prostori ter mentoriranje in ekspertno svetovanje? Zato smo povezali regijo in ustvarili nadregionalni sistem za gradnjo mostov za naložbe v zgodnji fazi razvoja. Iščemo vodilne poslovne angele z ambicijo investiranja s skupino lokalnih in mednarodnih vlagateljev, da bi zagotovili pametni denar za rast perspektivnih zagonskih podjetij v regiji. V nadaljevanju pomagamo izkoristiti razpoložljive javne instrumente, da bi maksimirali priložnosti in izkoristili vsa razpoložljiva sredstva. Prav tako zagotavljamo strokovno podporo na področjih, kot so IKT, zdravstvene in okoljske tehnologije, obnovljivi viri energije, pametna mesta in druge napredne tehnologije, vse z namenom, da bi lahko naše stranke prejele najbolj celovit vpogled v trg in sektor.

Naložbe se gibljejo med 75.000  in 1 mio EUR in vključujejo vsaj 3 poslovne angele na naložbo. Kot rezultat projektnih aktivnosti pričakujemo, da bo 12 institucij uvedlo nova, izboljšana orodja in storitve, 19 institucij bo spremenilo svoje obstoječe strategije,  ustvarjenih bo 162 novih delovnih mest, 1048 zaposlenih se bo izobraževalo, skupni znesek finančnega vzvoda na podlagi projektnih dosežkov pa naj bi po projektcijah znašal 13,5 milijona EUR.                                                            

Projekt CE-Connector je razdeljen na 3 faze in prva je že za nami. Projektna skupina je pripravila 3 ključne dokumente za izvedbo pilotne faze. ACIF (angel co-investment funds) priročnik podrobno opisuje strategijo in faze projekta na ravni partnerjev in vlagateljev. V njem je predstavljen postopek izbire zagonskih podjetij in poslovnih angelov, struktura ACIF, sklepanje poslov in upravljanje portfelja ter končni povzetek celotnega naložbenega postopka.

Projekt se izvaja od aprila 2019 do marca 2022. Več informacij o projektu najdete na spletnem naslovu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CE-Connector.html 

Za več informacij se obrnite na na slovenska partnerja v projektu – podjetje Bogatin, d.o.o. in TPLJ: