Med lastniki podjetij imamo načeloma dve kategoriji.

Prva vrsta lastnikov so tisti, ki imajo radi svoje podjetje. Ti lastniki spoštujejo in cenijo zaposlene, ki se vsak dan borijo, trudijo, ustvarjajo in povečujejo vrednost tega podjetja.

Druga vrsta lastnikov so tisti, ki gledajo na podjetje zgolj kot na vir zaslužka. Ti gledajo malo drugače na zaposlene, jih izčrpavajo in izkoriščajo. Podjetništvo ni sužnjelastništvo. Tisti, ki se tako obnašajo, dolgoročno nimajo v poslovnem svetu kaj početi.

Mogoče nam trenutna situacija na trgu dela jasno kaže, kakšnega lastnika ima podjetje. Dejstvo je, da zaposleni, ki začutijo, da so samo del kalkulacije, začnejo kalkulirati, kaj se njim najbolj splača. In delajo, dokler se jim splača.

Kjer zaposleni čutijo, da so cenjeni, spoštovani in tudi primerno plačani, začnejo razmišljati, kako bodo svoje delo opravili tako, da bo tudi za podjetje in lastnika najboljše.

V ekipi BMC že več kot 20 let razvijamo človeške potenciale, primarno pri tistih lastnikih, ki spoštujejo in cenijo svoje sodelavce, zato so pripravljeni vanje tudi investirati.

P.S.

(R)Evolucija vodenja

Priročnik, ki vodje uči, kako sodelavce spoštovati, ceniti in voditi, da iz njih izvabijo najboljše.