Cena hrane, živil – kje je najceneje kupovati?

0
806

Cene živil v prodajalnah po Sloveniji

Cene so se povišale v primerjavi z lanskim letom, ne le, ko točimo gorivo na črpalkah ali ko plačujemo položnice za plin ali elektriko. Slovenci draginjo že nekaj časa vse bolj občutimo tudi, ko polnimo nakupovalne vozičke s hrano.

Povprečna leta inflacija po podatkih SURS-a je 11 %. Hrana se je v zadnjem letu v povprečju povečala kar za desetino, določeni osnovni prehrambeni izdelki celo več. Za kilogram kruha, ki je denimo še pred tremi leti stal približno dva evra, danes odštejemo tri, ponekod celo štiri evre. Pa sta za to res kriva ukrajinska kriza in pomanjkanje surovin?

Potrošniki se za nakup živil odločamo na podlagi pomembnih elementov izbire, kot so cena, kakovost, poreklo, blagovna znamka, trgovec in drugi. Ti izvirajo iz naših osebnih preferenc, vendar lahko trgovci s prodajnimi katalogi in ostalimi marketinškimi izpostavitvami vplivajo na odločitve vseh nas.

S primerjalnikom cen, ki omogoča primerjavo živilskih izdelkov med največjimi trgovci v Sloveniji ter izbranimi trgovci v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem, želimo zagotoviti transparentnost ponudbe glede na posamezniku pomembne elemente. Tako bomo dobili realno sliko o tem, kakšno ceno ima živilski izdelek določene kakovosti in porekla in potrošnikom omogočili lažjo izbiro med primerljivimi proizvodi pri različnih trgovcih.

Spletna stran: www.nasasuperhrana.si/primerjava-cen

https://www.nasasuperhrana.si/primerjava-cen/

S primerjalnikom cen pridobivamo orodje, ki na enostaven način združuje informacije o tem, kakšne so ponudbe in cene izdelkov pri določenih trgovcih na določen dan popisa v Sloveniji in sosednjih državah

Na spletni strani www.spletnatrznica.com lahko spremljate – primerjalnik cen živil – kje je najceneje kupovati? izdelkov iz košarice osnovnih življenjskih potrebščin.

Cene živil in hrane – kje je najceneje, kje so najnižje cene? Vir: https://www.spletnatrznica.com/

Rast cen hrane in živil – podatki Statističnega urada Slovenije za julij 2022

Letna inflacija 11-odstotna, mesečna 1-odstotna

Letna rast cen je bila 11-odstotna, na mesečni ravni pa 1-odstotna. Največji vpliv tako na letno (2,1 odstotne točke) kot na mesečno (0,5 odstotne točke) inflacijo so imele višje cene naftnih derivatov. Poletne sezonske razprodaje oblačil in obutve so mesečno inflacijo znižale za 0,6 odstotne točke.

Letna inflacija še naprej narašča

Življenjske potrebščine so se v enem letu podražile za 11 %. Cene blaga so bile v povprečju višje za 14 %, cene storitev pa za 5,3 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 17,9 %, trajno blago za 10,5 % in poltrajno blago za 2,8 %.

Največ, 2,1 odstotne točke, so k letni inflaciji prispevale podražitve naftnih derivatov (pri tekočih gorivih za 49,7 %, bencinu za 41,1 % in dizelskem gorivu za 41 %). 2 odstotni točki so prispevale višje cene hrane (za 13,5 %). Električna energija se je podražila za 30,4 % in letni indeks zvišala za 1,1 odstotne točke. Izdelki in storitve iz skupine stanovanjska in gospodinjska oprema ter tekoče vzdrževanje stanovanj so se podražili za 12 % ter inflacijo dvignili za 0,9 odstotne točke. 0,7 odstotne točke vpliva na inflacijo so imele podražitve avtomobilov (za 12,5 %), po 0,5 odstotne točke pa gostinske storitve (dražje za 9,2 %) ter izdelki in storitve za rekreacijo in kulturo (dražji za 4,8 %). Po 0,4 odstotne točke so prispevale višje cene zemeljskega in mestnega plina (za 58,9 %), trdih goriv (za 49,2 %) ter toplotne energije (za 43,3 %).

V obdobju enega leta se je pocenila mobilna telefonija (5,4 %), kar je inflacijo ublažilo za 0,1 odstotne točke.

Mesečna inflacija 1-odstotna

K mesečni inflaciji so največ, 0,5 odstotne točke, prispevale višje cene naftnih derivatov (dizelsko gorivo se je podražilo za 9,5 %, bencin za 8,8 % in tekoča goriva za 2,2 %). Podražitve počitniških paketov (za 8,6 %) so dodale 0,3 odstotne točke, podražitve drugih storitev v zvezi z osebnimi vozili (za 6,9 %) pa 0,2 odstotne točke. Po 0,1 odstotne točke vpliva pa so imeli dražja trda goriva (za 14,1 %), storitve v restavracijah in hotelih (za 1,1 %), avtomobili (za 1 %) ter stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj (za 0,8 %). Vse preostale podražitve so prispevale 0,3 odstotne točke.

Zaradi poletnih sezonskih razprodaj so bile cene oblačil in obutve v juliju za 8,2 % nižje kot prejšnji mesec, kar je mesečno inflacijo znižalo za 0,6 odstotne točke. Za 0,1 odstotne točke je inflacijo ublažilo tudi cenejše sadje (za 4 %).

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin 

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 11,7-odstotna (v prejšnjem juliju 2-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,9-odstotna (prejšnji mesec 2,3-odstotna).

Cene blaga so bile na letni ravni v povprečju višje za 14,6 %, cene storitev pa za 6 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 19 %, trajno blago za 8,9 % in poltrajno blago za 3,7 %. 

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU junija 8,6-odstotna (mesec prej 8,1 %) in v državah članicah EU 9,6-odstotna (mesec prej 8,8-odstotna). Najnižja je bila na Malti (6,1-odstotna), najvišja v Estoniji (22-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 10,8 %.

Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija

VII 2022
VII 2021
VII 2022
VI 2022 
VII 2022 
XII 2021
I–VII 2022
I–VII 2021
VII 2022
Ø 2015 
Skupaj111,0101,0109,2107,8119,41
01 Hrana in brezalkoholne pijače113,2100,2110,7109,1125,54
02 Alkoholne pijače in tobak105,9100,8104,9104,2117,14
03 Oblačila in obutev101,891,892,4102,996,73
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo124,6101,9119,1113,0142,81
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj112,0100,8108,5109,7116,87
06 Zdravstvo103,4100,1102,0103,6110,85
07 Prevoz119,7104,4115,0115,4119,43
08 Komunikacije96,3100,499,095,7100,87
09 Rekreacija in kultura104,8103,1112,8104,9113,44
10 Izobraževanje100,4100,0100,2100,4113,39
11 Restavracije in hoteli108,8101,1108,3108,2126,05
12 Raznovrstno blago in storitve103,6100,5105,6102,0114,12
  Blago114,0100,5109,7109,6119,19
  Storitve105,3102,0108,4104,3119,98


Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija


VII 2022
VII 2021
VII 2022
VI 2022 
VII 2022 
XII 2021
I–VII 2022
I–VII 2021
VII 20221)
Ø 2015 
Skupaj11,70,98,98,2119,63
01 Hrana in brezalkoholne pijače12,90,210,69,0124,78
02 Alkoholne pijače in tobak5,90,94,74,2117,15
03 Oblačila in obutev2,2-8,4-8,63,294,65
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo27,02,321,413,8145,44
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj10,50,77,48,6113,64
06 Zdravstvo5,00,03,75,1113,44
07 Prevoz21,74,616,217,2122,76
08 Komunikacije-1,90,30,8-4,0101,96
09 Rekreacija in kultura4,10,85,43,9109,02
10 Izobraževanje0,40,00,10,4112,04
11 Restavracije in hoteli9,61,08,88,6127,84
12 Raznovrstno blago in storitve4,20,44,02,4114,26
  Blago14,60,810,210,1118,87
  Storitve6,01,06,34,7119,72
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija