Ponovno odprtje Blejskega gradu

0
646

Z današnjim dnem lahko ponovno obiščete Blejski grad. Odprtje Blejskega gradu so oznanili na novinarski konferenci občine Bled in turističnega gospodarstva Bleda.

Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled

Blejski grad je v svoji več kot tisočletni zgodovini pod različnimi najemniki in upravljavci preživel potrese, požare in razne druge nevšečnosti. Tudi danes je zato potrebno biti optimist in delati na tem, da bo skupaj z nami preživel trenutne probleme. Pri tem pa moramo odgovorno ugotoviti, da nastalih težav  ni možno odpraviti hitro in enostavno. Njihovo reševanje bo za nas velik in odgovoren izziv , tako organizacijski kot še posebej tudi  vsebinski, saj so določeni programi na gradu po dolgih letih že klicali k prenovi.

Star pregovor  pravi, da v nobeni nesreči ni samo škode, ampak nekaj tudi koristi. Pregovor smo zato takoj po zaprtju gradu in spoznanju, pred kakšnimi problemi smo, izkoristili za  začetek razmišljanj o novih idejah, programih in vsebinah. V teku meseca maja bo grad odprt za obisk med 10.00 in 18.00 uro, terasa pa bo obratovala tudi še kasneje. Plačljivo bo samo zgornje grajsko parkirišče, medtem ko bo spodnje, bivše avtobusno parkirišče, obiskovalcem na razpolago brezplačno.

Pomembno vlogo pri vseh grajskih programih v bodoče bosta imela Lev in Jakob Lambergar, dva od šestih otrok viteza  Gašperja Lambergarja.  

Župan Janez Fajfar

Vesel sem, da ponovno odpiramo turistično dejavnost na Bledu, saj je celotna lokalna skupnost neločljivo povezana s turizmom. Zavedamo se, da bo letošnje leto izjemno zahtevno, ne samo za gospodarstvo kot tako, pač pa tudi za lokalno skupnost. Kljub temu delamo vse, da se ne bo treba odreči pomembnim razvojnim projektom, ki dvigajo kakovost življenja na Bledu, omeni Medgeneracijski center. ( med domačini je bilo na družbenih omrežjih veliko navdušenja nad gradnjo)

Pomembna konkurenčna prednost Bleda (in Slovenije) sta varnost (zdravstvena in siceršnja) ter trajnost. Vsa prizadevanja Bleda za trajnostni razvoj bomo lahko vnovčili v »novi realnosti«.

Občina Bled po svojih močeh pomaga pri zagonu turistične dejavnosti, vendar je obseg te pomoči zakonsko omejen, hkrati pa mora občina gledati širše – njena prioriteta so občani in občanke ter izvajanje zakonskih obveznosti iz proračuna. Naloga lokalnih skupnosti je, da pripravijo pogoje za čim lažje in čim kakovostnejše opravljanje gospodarskih dejavnosti, tudi turizma. Občina Bled je v zadnjih letih s svojimi infrastrukturnimi projekti – izgradnjo parkirišč, ureditvijo prometa, izgradnjo Severne razbremenilne ceste (skupaj z državo), plovbnim režimom, urejanjem parkov in pohodniških poti, izgradnjo kolesarskih stez,…pripravila pogoje, v katerih turizem lahko deluje. Z vsemi načrtovanimi investicijami bomo nadaljevali, z nekaterimi še letos, ostalih ne odpovedujemo pač pa prestavljamo v naslednja leta. Občina Bled bo od 15. maja do 1.7. 2020 brezplačno dala v uporabo tri parkirišča – makadamsko parkirišče pod Blejskim gradom, parkirišče ob vstopu na Bled pod Betinskim klancem ter parkirišče pri osnovni šoli Bled.

Robert Klinar, direktor občinske uprave

Občina Bled je tvorno sodelovala pri delu vseh skupin deležnikov v turizmu. Naloga občine je v tem primeru povezovanje občank in občanov ter gospodarstva in zagotavljanje pogojev za delo. Občina v letošnjem letu skoraj v celoti zagotavlja tudi delovanje Turizma Bled, saj ne želi, da bi Zavod ostal brez sredstev, številni projekti pa bi propadli. Še več – delo Zavoda je v teh dneh še pomembnejše kot sicer, saj ima Zavod povezovalno in strateško vlogo. Takšna je tudi vloga Občine Bled, ki si nenehno prizadeva povezati različne javnosti med seboj, hkrati pa zagotavljati pogoje za razvoj.

Na redni seji občinskega sveta prihodnji teden bo občinski svet obravnaval tudi rebalans proračuna. Letošnji proračun bi moral biti najvišji v zgodovini občine Bled, vendar temu žal ne bo tako. Kljub temu se nismo odrekli številnim pomembnim projektom, tako za sofinanciranje ukrepov za upravljanje jezera namenjamo občutna sredstva, načrtujemo izgradnjo tržnice, postavitev sanitarne enote na Mlinem, začela se bo gradnja Medgeneracijskega centra Bled.

Tomaž Rogelj, direktor Turizma Bled

Turizem se je znašel v krizi, ki je na Bledu ne pomnimo. Vloga lokalnih turističnih organizacij se seli na področja upravljanja destinacije, s čimer smo v preteklih letih že začeli. Naši projekti, kot so uvajanje avtobusnih prevozov za goste, izposoja koles, Blejski lokalni izbor in Zelena shema slovenskega turizma, kartica gosta, sodijo med ukrepe, ki jih izvajajo upravljalci destinacij.

Tudi v času krize se je pokazalo, da je bila taka odločitev pravilna, saj v tem trenutku Turizem Bled igra povezovalno vlogo med vsemi turističnimi deležniki na Bledu. Ustanovili smo krovno skupino Turizem Bled za nove čase, v kateri so predstavniki Občine, Sveta zavoda Turizem Bled, predstavnica strokovne skupine za turizem pri Vladi RS, sobodajalcev, gostincev, hotelirjev. To skupino smo razdelili na štiri podskupine, ki so danes z nami: sobodajalci, gostinci, hotelirji in ostali deležniki v turizmu. Naša naloga je, da povežemo vse deležnike in skušamo najti vsaj nekaj uporabnih rešitev za nove razmere. Med njimi sta vsekakor povezovanje ponudnikov izdelkov s kolektivno blagovno znamko Bled Local Selection in ostalih deležnikov ter spremenjena in razmeram prilagojena kartica gostja Julijske Alpe : Bled.

Pri promociji se bomo osredotočili na trge, ki bodo sprostili prehajanje med državami in ki so tudi sicer naši primarni trgi, to pa so predvsem evropske države. Pri tem se zanašamo in pridružujemo tudi promocijskim aktivnostim Slovenske turistične organizacije, naše kampanje pa bodo v veliki večini tekle digitalno.

Klemen Langus, koordinator skupnosti Julijske Alpe:

Skupnost Julijske Alpe je takoj ob nastopu krize začela s prizadevanji za reševanje posledic epidemije, ki jih je ta imela na vse ponudnike v celotni skupnosti. Državo smo v dveh različnih dokumentih  obvestili o vseh težavah, s katerimi se srečuje turizem, o naših predlogih in pričakovanjih. Dejstvo je, da je na območju večine občin, ki sestavljajo skupnost Julijske Alpe, turizem osrednja ali pa zelo pomembna gospodarska dejavnost.

Pred leti si je skupnost zastavila cilj, da je celoten razvoj turizma absolutno podrejen trajnosti. Izkazalo se je, da je to v tem trenutku naša strateška prednost, od razvojnih ciljev nikakor ne odstopamo, še več – v prihodnosti jih bomo nadgradili z novimi produkti in novimi ukrepi na področju razvijanja trajnostnega in zelenega turizma

Vodje skupin:

Jaka Bassanese, skupina Ostali deležniki je povedal, da blejski fijkerji že vozijo, pletnarji začnejo z delom 18.5., prav tako se takrat odpira Blejski otok. Grajsko kopališče se odpira konec junija z začetkom počitnic, Straža z odprtjem mej. Predstavniki dejavnosti na  prostem so pojasnili, da v tem trenutku ni ne rezervacij in ne povpraševanja, skupaj z ostalimi ponudniki pa bodo letos v okviru Turizma Bled na novo postavili kartico Julijske Alpe: Bled, kjer bodo gostje dobili ugodnosti in dodatne storitve. Kartica bo na voljo gostom, ki bodo na Bledu nočili vsaj dve noči.

Matija Blažič, hotelirji

Blejski hotelirji smo se znašli v položaju, kot ga nihče od nas ne pomni. Na Bledu tuji gostje ustvarijo letno okoli 95 odstotkov vseh nočitev. Reševanje sezone z domačimi gosti torej nikakor ni realna opcija. Na državo smo že naslovili pismo z našimi pričakovanji in predlogi, čakamo na tretji paket ukrepov, v katerem naj bi bil zajet turizem. Blejski hotelirji zaposlujejo okoli 500 domačinov, za katere ne želijo, da bi izgubili delo. Osrednje pričakovanje hotelirjev je, da država ukrepe iz dosedanjih korona zakonov za turizem podaljša do maja prihodnje leto. Hoteli se bodo odpirali postopno, odvisno od povpraševanja in odvisno od velikosti hotelskih hiš.

Gašper Špec, sobodajalci

Sobodajalci so pomemben segment turizma na Bledu, skupaj s ponudniki storitev in gostinci bodo stopili v projekt kartica gosta Julijske Alpe: Bled. Dejavnost bodo verjetno lahko odpirali prej kot hotelirji, vendar so tudi oni odvisni od tujih trgov.

Jani Klemenčič, gostinci

Gostinci si prav tako želijo, da bi ekipe zaposlenih, ki so jih gradili po deset let ali več, lahko obdržali. Želijo si, da bi čim prej lahko odprli tudi notranjosti lokalov, prav tako pa si bodo z vsemi močmi prizadevali, da kakovost storitev ostane na nivoju.