Prilagajanje delovnih mest in zaščita delavcev v času COVID-19

0
498

V času pandemije koronavirusne bolezni 2019 (COVID-2019) je večina držav članic Evropske unije (EU) uvedla številne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni, vključno s tistimi, ki vplivajo na delovna mesta. V času te krize je področje dela močno prizadeto, zato morajo vsi deli družbe (vključno s podjetji, delodajalci in socialnimi partnerji) prevzeti pomembno vlogo pri zaščiti delavcev, njihovih družin in širše družbe.

Narava in obseg omejitev, na primer v zvezi z začasno prekinitvijo izvajanja nebistvenih dejavnosti, se med državami članicami in panogami razlikujeta, vendar mora velik del delavcev delati na domu, če dela ni mogoče opravljati na daljavo, pa ostati doma, pogosto na podlagi dogovora o nadomestilu plače. Ko bodo ukrepi omejevanja socialnih stikov dosegli zadostno zmanjšanje hitrosti širjenja bolezni COVID-19, bodo nacionalne uprave dovolile postopno nadaljevanje dejavnosti. To bo potekalo postopno, pri čemer bodo najprej dovoljene dejavnosti, ki so ključnega pomena za varovanje zdravja in gospodarstvo, nazadnje pa delo, ki ga je mogoče učinkovito opravljati na domu.

Ne glede na to, kako in v kolikšnem obsegu se bodo nadaljevale običajne dejavnosti, pa je zelo verjetno, da bodo nekateri ukrepi ostali v veljavi še nekaj časa, da se prepreči hitro naraščanje števila okužb (COVID -19: navodila za delovna mesta). Možno je tudi, da bo zaradi povečanja števila okužb v prihodnosti v nekaterih primerih potrebna ponovna uvedba omejevalnih ukrepov. Kriza v povezavi z novo koronavirusno boleznijo ustvarja pritisk na delodajalce in delavce, ker so morali v zelo kratkem času uvesti nove postopke in prakse ali začasno ustaviti svoje delo in poslovne dejavnosti. Varnost in zdravje pri delu nudi praktično podporo za vrnitev na delovno mesto: ustrezni preventivni ukrepi bodo pomagali zagotoviti varno in zdravo vrnitev na delo po sprostitvi ukrepov omejevanja socialnih stikov in prispevali tudi k zmanjšanju širitve bolezni COVID-19.

COVID-19: NAZAJ NA DELOVNA MESTA

Evropska agencija za zdravje je objavila smernice, ki zagotavljajo varnejšo vrnitev delavcev na delovno mesto v času epidemije koronavirusa.

Namen teh nezavezujočih smernic je pomagati delodajalcem in delavcem, da ostanejo varni in zdravi v delovnem okolju, ki se je zaradi pandemije COVID-19 močno spremenilo. Smernice zajemajo nasvete o:

  • oceni tveganja in preventivnih ukrepih
  • zmanjšanje izpostavljenosti bolezni COVID-19
  • nadaljevanje dela po izteku obdobja zaprtja dejavnosti
  • spopadanje z visoko stopnjo odsotnosti z dela
  • vodenju delavcev, ki delajo na domu vključevanju delavcev skrbi za delavce, ki so zboleli načrtovanju
  • učenju za prihodnost dobri obveščenosti posameznih gospodarskih panogah in poklicih

Smernice zajemajo primere splošnih ukrepov, ki lahko delodajalcem ob upoštevanju posameznih delovnih okoliščin pomagajo zagotoviti ustrezno varno in zdravo delovno okolje pri ponovnem zagonu dejavnosti. Dokument vsebuje povezave do ustreznih informacij agencije EU-OSHA in seznam virov različnih ponudnikov, ki so na koncu usmerjeni na različne gospodarske panoge in tudi na delovna mesta. Upoštevajte, da informacije v teh smernicah ne zajemajo zdravstvenega vidika; zanj so na voljo posebni nasveti (npr. Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni).

Za odgovore na vsa posebna vprašanja ali pomisleke, ki v tem dokumentu niso obravnavani, se obrnite na lokalne organe, kot so zdravstvene ustanove ali inšpektorat za delo.

Oglejte si priročnik za varno vrnitev delavcev na delovno mesto tukaj

VRNITEV-NA-DELO-EU_guidance_COVID_19_SL-1