Turistično leto, ki ga je zaznamovala pandemija Covid-19

0
619

Turizem v Sloveniji je zaradi pandemije v najhujši krizi v zgodovini. Glede na število prihodov in prenočitev se nahaja na ravni pred desetimi leti. Okrevanje slovenskega turizma bo dolgotrajno, številu prenočitev iz leta 2019 bi se lahko približali leta 2023 ali kasneje. Slovenska turistična organizacija (STO) je takoj po pojavu krize aktivnosti prilagodila spremenjeni situaciji, v luči spremenjenih razmer je pripravljen tudi program dela STO za leto 2021. V letošnje leto Slovenija vstopa z nazivom Evropska gastronomska regija 2021, v okviru katerega bo prilagojeno izvedenih več kot 40 projektov.

Pandemija je turizem pahnila v najtežjo krizo do sedaj, kar je vplivalo na drastični padec v globalnem in evropskem turizmu. Na Svetovni turistični organizaciji (UNWTO) v letu 2020 pričakujejo kar 74 % upad mednarodnih prihodov, kar na globalni ravni predstavlja izgubo kar 1 milijarde mednarodnih prihodov turistov. Na UNWTO ocenjujejo, da je zaradi situacije neposredno v turizmu ogroženih od 100 do 120 milijonov delovnih mest. Situacija zaradi širitve korona virusa za globalno gospodarstvo po ocenah te institucije pomeni kar desetkrat večji šok kot finančna kriza 2008/2009 in vrnitev svetovnega turizma na raven izpred 30 let. Svetovna turistična organizacija približevanje številkam, zabeleženim v letu 2019, pričakuje do leta 2023 oziroma do leta 2024.

Slovenija je med državami, ki močno čutijo vpliv pandemije na turizem, saj turizem pomembno prispeva v slovenski BDP (9,9 % BDP), zaposluje 6,5 % delovno aktivnega prebivalstva in je v veliki meri odvisen od mednarodnih turistov, ob tem pa ima velik multiplikativni učinek na ostale dejavnosti.

Leto 2020: prvo leto upada prihodov in prenočitev po letu 2009

Že prvi val krize je turistične tokove ustavil za tri mesece, drugi val pa je turizem v Sloveniji popolnoma ohromil. Posledično v Sloveniji za leto 2020 beležimo 51 % manj prihodov in za več kot 42 % manj prenočitev. Število tujih turistov se je zmanjšalo za kar 74 %, njihove prenočitve pa za 71 %. Velik upad števila tujih gostov je delno ublažila rast domačih turistov, ki so v letu 2020 ustvarili za 21 % več turističnih prihodov in za 33 % več turističnih prenočitev kot v letu 2019. Domači gostje so v letu 2020 ustvarili kar 60 % vseh prihodov in 64 % vseh turističnih prenočitev (v letu 2019 je delež prenočitev znašal 28 %).

Tako po prihodih kot prenočitvah se na prvem mestu lestvice tujih trgov nahaja Nemčija. Na drugem mestu glede na število gostov je Italija, glede na število prenočitev pa Avstrija, po prenočitvah pa državi zamenjata mesti na lestvici. Na četrtem mestu po prihodih in prenočitvah je Hrvaška, sledita Madžarska in Nizozemska. Med prvimi desetimi državami po prihodih in prenočitvah so še Češka Republika, Srbija, Francija ter Bosna in Hercegovina.

Med občinami po številu ustvarjenih prenočitev prevladujejo gorske (31 % delež), sledijo obmorske (24 %) in zdraviliške (24 %) občine. V poletni sezoni je bilo v slovenskem turizmu zaznati visoko povpraševanje predvsem po prenočitvah na turističnih kmetijah, v glampingih in butičnih nastanitvah, ki so bili dobro zasedeni, k čemur so pomembno pripomogli tudi turistični boni, ki so domače goste dodatno spodbudili k dopustovanju v domači državi.

V obdobju med januarjem in novembrom je bila vrednost izvoza potovanj 1 milijarde evrov, kar glede na enako obdobje lani predstavlja zmanjšanje za 60 %.

Leto 2020 za slovenski turizem pomeni prvi upad prihodov in prenočitev po letu 2009, trenutne številke turističnega prometa pa so na ravni pred desetimi leti. Z 74 % upadom tujih turističnih prihodov glede na leto 2019 se Slovenija uvršča med bolj prizadete evropske države. V zgodovino slovenskega turizma se bo leto 2020 zapisalo kot eno najtežjih let, zaznamovano z omejitvami pri potovanjih in zaprtjem turističnih kapacitet.

Po pričakovanjih bo okrevanje slovenskega turizma dolgotrajno. Vpliv na turistično povpraševanje bo pogojeno z epidemiološko situacijo, omejitvami potovanj, transportno povezljivostjo in dostopnostjo ter zlasti s spremenjenimi potovalnimi navadami. Evropska potovalna komisija (ETC) za letošnje leto napoveduje 61 % rast turističnih prihodov na svetovni ravni in 59 % rast turističnih prihodov v Evropi.

Pandemija je na destinacije in različne deležnike v slovenskem turizmu vplivala zelo različno in neenakomerno prizadela turistični sektor. Med najbolj prizadetimi zaradi krize so turistične agencije in organizatorji potovanj, turistični vodniki, industrija srečanj, mestni hoteli, letalski in avtobusni prevozniki, gostinski ponudniki, atrakcije, kultura in ponudniki aktivnih počitnic. To so turistični ponudniki, ki so najbolj intenzivno soočeni s preživetjem in ohranitvijo čim večjega števila zaposlenih. Za lažje preživetje v kriznih časih in hitrejše okrevanje po krizi so namenjeni številni ukrepi Vlade RS, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in drugih ministrstev ter situaciji prilagojene aktivnosti, razpisi in pozivi STO.

Državni sekretar Simon Zajc je izpostavil, da je na poti okrevanja ključno to, da turizem in gostinstvo epidemiološki čas preživita. “Lani smo s turističnimi boni uspeli domači turizem vsaj deloma zagnati in s tem pomagali blažiti posledice predhodnega zaprtja turističnega ekosistema. A glede na to, da smo tudi pri nas izjemno vezani na prihode tujih gostov, bomo lahko o resničnemu okrevanju govorili šele takrat, ko se bo ponovno zagnal mednarodni promet in sprostili omejitveni ukrepi. Da bi čimprej prišli do te točke, je potrebno iskati rešitve na globalni ravni, predvsem z zagotavljanjem nadzora za varen prehod med državami. Do takrat pa moramo v turističnem sektorju ohraniti delovna mesta“, je povedal državni sekretar.

Pojasnil je, da so vsi ukrepi in rešitve, ki jih je sprejelo ministrstvo in vlada, namenjeni temu, da bi pomagali turističnemu gospodarstvu epidemiološko obdobje preživeti ter po njem znova zaživeti, za kar je potrebno usklajeno delovanje vlade na eni strani in zasebnega sektorja na drugi. Napovedal je, da epidemiološka kriza vendarle ustvarja tudi nove priložnost za razmislek o turizmu prihodnosti, saj je pričakovati spremenjene navade turistov in predvsem manj množičnega turizma, s poudarkom na personalizirani, butični turistični ponudbi ter nastanitvah v naravi, kar lahko Slovenija izkoristi kot veliko konkurenčno prednost. “Usmeritev, ki ji sledi tudi Evropska komisija, je osredotočena na razvoj trajnostnega turizma, zelene turistične ponudbe in digitalizacije. Zato bo podpiranje prehoda na nizkoogljično proizvodnjo energije in spodbujanje strukturne preobrazbe ključno z vidika izgradnje močnejšega, bolj trajnostnega in odpornega turističnega gospodarstva”, je še poudaril državni sekretar.

V Sloveniji je turistično gospodarstvo zelo pozitivno sprejelo turistične bone, ki so pomembno vplivali na rast števila domačih turistov lani, ki je bila 21%. Prav tako zelo pozitivno je bila sprejeta nacionalna kampanja Zdaj je čas. Moja Slovenija, ki jo je zasnovala STO takoj po odprtju turističnih kapacitet v maju in z njo spodbujala prebivalce k odkrivanju Slovenije. Po analizi podatkov TourMis smo v slovenskem turizmu v primerjavi z ostalimi  evropskimi državami bili lani še posebej uspešni pri vzpodbujanju domačih gostov za oddih doma, saj so konkurenčne države beležile upad števila domačih turistov, npr. Nemčija, Italija, Avstrija, Hrvaška.

Slovenija je v mesecih od junija do septembra leta 2020 v primerjavi z evropskim povprečjem beležila nižji upad prenočitev glede na leto 2019. Velik upad števila prenočitev tujih gostov smo v Sloveniji namreč ublažili z močno rastjo števila domačih prenočitev.

Slovenija ima za okrevanje po pandemiji dobro izhodišče

Slovenski turizem se je v zadnjih letih razvijal na trajnostnih temeljih ter nemasovni ponudbi za edinstvena doživetja, kar predstavlja zelo dobro izhodišče za obdobje okrevanja turizma.

Mag. Maja Pak, direktorica STO je izpostavila: »Turizem je  panoga, ki jo je pandemija najbolj prizadela. Kriza, ki pomeni 11-krat večji šok kot finančna kriza v letih 2008 in 2009, je v slovenskem turizmu povzročila izgubo kar 7 milijonov prenočitev, s čimer smo se vrnili na številke 10 let nazaj.  Velik upad števila tujih prenočitev smo v Sloveniji uspeli ublažiti z močno rastjo števila domačih prenočitev, ki je bila za tretjino višja kot leto prej. Ne glede na to, da bo okrevanje dolgotrajno, je ključnega pomena, da v slovenskem turizmu že danes uvedemo spremembe, ki bodo pripomogle k večanju odpornosti ter uspešnosti turizma po krizi. Vsa leta smo sistematično, intenzivno in v sodelovanju z globalnimi partnerstvi  promovirali Slovenijo kot zeleno nemnožično destinacijo, usmerjeno v trajnostni razvoj, kar nam je prineslo uvrstitve Slovenije na lestvice prestižnih medijev in izjemno publiciteto. Zato verjamemo, da bomo lahko na tej osnovi lažje pridobili ponovno zaupanje turistov« in dodala, »Na Slovenski turistični organizaciji smo takoj po izbruhu pandemije prilagodili aktivnosti novim razmeram in krepili stik z bližnjimi in domačim trgom. Razvili smo virtualne platforme in izvedli 75 spletnih poslovnih delavnic in webinarjev za tuje poslovne partnerje, intenzivno smo komunicirali na družbenih omrežjih, kjer smo na podlagi skoraj 6000 objav zabeležili rekordnih blizu 5 milijonov interakcij. Učinkovitost promocije smo krepili s partnerstvi s priznanimi športniki in v okviru pomembnih dogodkov. Pomemben korak pri nadgradnji trajnostnega razvoja je bil narejen pretekli teden, ko je bil objavljen poziv za pridobitev znaka Slovenia Green Cuisine v okviru Zelene sheme slovenskega turizma, naslednji mesec objavljamo poziv za Slovenia Unique Experiences. Tudi prestižen naziv Evropske gastronomske regije 2021 je Slovenija prejela na osnovi jasne vizije  deležnikov za razvoj trajnostne gastronomije, velik premik k prepoznavnosti pa je bil narejen lani s prihodom prepoznavnega gastronomskega vodnika Michelin  v Slovenijo. Zavedamo se, da je gospodarstvo v zelo težki situaciji, zato smo zasnovali več razpisov za sofinanciranje promocije, hkrati pa vseskozi izvajamo izobraževanja in usposabljanja ter obveščanja deležnikov o aktualni situaciji. Za ponoven zagon turizma je potrebno prilagajanje razmeram na vseh nivojih ter jasna in intenzivna promocija ciljnim skupinam, ki jih želimo nagovoriti. Konkurenca bo namreč ob ponovnem zagonu turizma zelo močna.«

Vedenje turistov se močno spreminja, ključni vrednoti postajata varnost in zaupanje. Pričakuje se, da bodo turisti pri izbiri destinacij prednost dajali destinacijam, ki niso prenatrpane in omogočajo stik z naravo, ter zagotavljajo varna potovanja in oddih. Glede na dolgoletno usmerjenost v trajnost, ima Slovenija dobro izhodišče za krepitev pozicije kot zelene butične destinacije za edinstvena doživetja skozi vse leto. Vizija slovenskega turizma, t. j. vizija zelene butične destinacije za petzvezdična doživetja za zahtevne obiskovalce, ostaja nespremenjena.

STO ima kot nacionalna turistična organizacija, ki načrtuje in izvaja trženje celovite turistične ponudbe Slovenije in skrbi za razvoj turizma, tudi odgovornost za ublažitev vpliva pandemije Covid-19 na naše turistično gospodarstvo s hitrim odzivanjem na spremembe ter proaktivnim načrtovanjem aktivnosti, potrebnih za čim hitrejše okrevanje in večjo odpornost slovenskega turizma.

Opredeljeni so ključni mejniki na poti okrevanja slovenskega turizma, to je postopno oživljanje potovanj skladno z epidemiološko sliko v Evropi in svetu ter ponoven zagon turistično-gostinske dejavnosti in industrije srečanj. Velikega pomena bo uspešnost nagovarjanja bližnjih trgov in domačih gostov za dopustovanje doma ter oblikovanje njim prilagojene ponudbe ter postopna obnovitev letalskih povezav. STO bo veliko pozornost posvečala krepitvi prepoznavnosti Slovenije kot destinacije, ki na podlagi varnostnih standardov skrbi za varna doživetja ter njeno pozicioniranje v smeri trajnostne butične destinacije ter razvoj inovativnih 5-zvezdičnih doživetij.

Na poti okrevanja se bo slovenski turizem srečeval s številnimi izzivi, v prvi vrsti s preživetjem podjetij in ohranitvijo čim večjega števila delovnih mest. Podjetja se bodo pri trženju svoje ponudbe soočala z omejitvami, povezanimi z varnostnimi standardi in obratovala v zmanjšanem obsegu. Ob ponovnem odprtju meja se bodo destinacije soočile z močno mednarodno konkurenco. Za povrnitev gostov iz letalsko dostopnih destinacij (še posebej Velike Britanije, Ruske federacije in prekomorskih trgov) bo ključnega pomena ponovna vzpostavitev letalskih povezav. Zaostrena ekonomska situacija bo vplivala na manjšo potrošnjo tujih in domačih gostov. Priča smo tudi spremenjenemu odnosu turistov do potovanj, izbire destinacij in tipa namestitvenih obratov. Zaradi težke ekonomske situacije podjetja odlašajo z investicijskimi vlaganji v infrastrukturo ter v digitalni in trajnostni prehod.

STO se zaveda težkih razmer, v katerih se slovenski turizem nahaja, zato projekte in aktivnosti za leto 2021 pripravlja in izvaja s še večjim poudarkom na odzivnosti, prilagodljivosti, agilnosti ter predvsem inovativnosti in kreativnosti, z močno usmerjenostjo v digitalno in trajnostno transformacijo.

Slovenija – ponosna nosilka naziva Evropska gastronomska regija 2021

Slovenija je v leto 2021 vstopila kot nosilka prestižnega naziva Evropska gastronomska regija 2021 (ERG). Naslov je bil Sloveniji podeljen oktobra 2018 na svečani podelitvi v Bruslju. STO je razvoj in promocijo gastronomije opredelila v Akcijskem načrtu razvoja in trženja gastronomskega turizma Slovenije 2019-2023. Aktivnosti so usmerjene v dvig mednarodne prepoznavnosti in krepitvi trajnostnih praks v gastronomiji. Prenovili smo piramido gastronomije Slovenije, z njo pa tako na ravni Slovenije kot turističnih marko destinacij opredelili za Slovenijo tipične jedi, pijače in sestavine. STO je kot partner sodelovala tudi pri vzpostaviti in izvedbi Evropskega  simpozija hrane, osrednjega dogodka na področju trajnosti v Evropi. Prav tako je sodelovala tudi pri drugih, mednarodno odmevnih dogodkih kot so Orange Wine Festival in Masterclass Rebula v Brdih. Podprli smo Teden restavracij in promocijo dogodka v sosednjih državah.

Strategija dviga prepoznavnosti slovenske gastronomije temelji na strategiji soznamčenja, torej povezovanja slovenske gastronomske znamke (Okusiti Slovenijo) s svetovno znanimi blagovnimi znamkami, zlasti na področju ocenjevanja ponudnikov in destinacijskih gastronomskih znamk. Slovenija vse do leta 2018 ni imela mednarodno prepoznavnih znakov kakovosti na področju gastronomije. Pomemben mejnik se je zgodil novembra 2018, ko smo dobili prvo slovensko izdajo vodnika Gault&Millau, leto 2020 pa je zaznamoval prihod vodnika Michelin v Slovenijo. Podprli smo tudi projekt  promocije poklicev v gostinstvu pri projektu Znanje pod kapo v organizaciji Gault & Millau Slovenija, namenjen mladim kadrom v gostinstvu.

Slovenija je v preteklih letih razvila ugledno raven visoke kulinarike in si ustvarila močan krog gastronomskih vplivnežev. Letošnje leto na področju gastronomije zaznamuje predvsem ugledni naziv ERG, ki ga podeljuje mednarodni inštitut IGCAT (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism) državi oz. regiji kandidatki naziv predvsem zaradi njene vizije in odločenosti za razvoj gastronomije na destinaciji, v primeru Slovenije je to predvsem trajnostna naravnanost, spodbujanje lokalne samooskrbe, podpora malim ponudnikom in vključevanje lokalnega prebivalstva. V okviru ERG Slovenija zasleduje cilj ohraniti oz. krepiti tovrstno ponudbo, obenem pa krepimo tudi zavest ljudi, da posegajo po njej.

Prof. dr. Janez Bogataj, ambasador projekta ERG, član globalne mreže IGCAT strokovnjakov je izpostavil: »Čeprav so naše projekcije na področju gastronomije še vedno usmerjene iz tujine v Slovenijo, lahko izpostavimo nekatera področja, ki so zaradi dobre zasnove in rezultatov zanimiva tudi za druge gastronomske regije. Od leta 2006 imamo Strategijo gastronomije Slovenije in piramido s 24 gastronomskimi regijami in več kot 430 značilnimi živili, jedmi in pijačami. V vse bolj globaliziranem svetu nam je uspelo ohraniti in razviti kakovostne naravne okuse živil, jedi in pijač. Po čebelarstvu smo prepoznani v evropskem in svetovnem prostoru. Uspešni smo na področju širjenja kulinarike pri mladini, še posebej osnovnošolski. Imamo strokovno postavljen in s certificiranjem podprt sistem kolektivnih blagovnih znamk, uspešno jih deluje že 12 z značilno lokalno ter regionalno zastopanost, kar je tudi težnja v svetovni gastronomiji.«

Mira Šemić, ambasadorka projekta ERG in direktorica Gault&Millau Slovenija je na novinarski konferenci izpostavila: »Težava pomanjkanja kadra v slovenski gastronomiji je prisotna že dolgo, pri Gault&Millau Slovenija smo denimo med ocenjevanjem restavracij opazili, da nivo strežbe, servisa ne sledi visoki kakovosti hrane. Leta zanemarjanja poklica natakarja je zahtevalo davek, redke so restavracije, ki imajo dovolj usposobljenih natakarjev, sommelierov in barmanov. Pod okriljem Gault&Millau Slovenija smo zato leta 2019 začeli organizirati delavnice s chefi in sommelieri. Vesela sem, da sta pomembnost našega prizadevanja prepoznala tudi STO in ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prvo leto so delavnice za dijake in študente iz vse Slovenije potekale v živo – preplet teorije in prakse, izmenjava znanj in izkušenj ter priložnost pogovora s predavatelji je mlade navdušil. V letu 2020 smo jih preselili na brezplačno in vsem dostopno spletno stran Znanje pod kapo. Upam, da se bomo letos spet lahko srečali v živo. Cilj Gault&Millau Slovenija je, da mladim čim bolj približamo lepote gostinskih poklicev in jih motiviramo za pridobivanje celostnega znanjaKot ambasadorka ERG izobraževanje mladih ter izvajanje aktivnosti povezanih s promocijo poklicev v gostinstvu vidim kot svoj glavni doprinos k projektu.«

Partnerji projekta izvajajo aktivnosti, ki so jih opredelili v Knjigi kandidature, prilagojeno razmeram. Opredeljenih je več kot 40 projektov, nastajajo tudi novi predlogi. Poleg ustanovnih partnerjev je projekt do danes podprlo že več kot 100 zainteresiranih podjetij in posameznikov. Cilj ERG je tudi razvoj in implementacija trajnostne gastronomije v Zeleno shemo slovenskega turizma. Z nadgradnjo zelene sheme smo že pričeli, in sicer pred kratkim je bil objavljen poziv za vključitev v Zeleno shemo tudi za gostinske ponudnike, ki lahko pridobijo naziv Slovenia Green Cuisine (s prijavo na poziv), za katerega je med gostinci zaznati veliko interesa. Do danes sta znak prejeli dve restavraciji, Gostilna pri Lojzetu na Dvorcu Zemono in restavracija COB Cooking Outside the Box Portorož. Pogoj za pridobitev naziva je pridobitev enega izmed mednarodnih trajnostnih certifikatov (Green Key ali L.E.A.F) ter podpis Trajnostne gastronomske zaveze.

Luka Koširambasador projekta ERG je posebej izpostavil razvoj trajnostne gastronomije: »Zelo se mi zdi pomembno, da se je STO odločil za ta korak in je tudi na področju gastronomije začel z razvojem zelene sheme Green Cuisine. Tak pristop je še ena potrditev da se slovenska gastronomska scena razvija v pravi smeri. Ta pristop temelji na odgovornosti, ki vključuje lokalne pridelovalce in podpira trajnostno filozofijo. Naša restavracija se bo zagotovo potegovala za vstop v to shemo, saj menim, da to ni več samo stvar nekega trenda ampak bi moralo biti to nekaj samoumevnega. Glede na svetovne smernice se uspešne restavracije najbolj prizadevajo da črpajo surovine iz lokalnega okolja, ki so proizvedene z največjo mero pozornosti in avtentičnosti TO pa so tudi najboljši gradniki prepoznavnosti. Če lahko našo prepoznavnost podkrepimo še z znakom Green Cuisine, je to še dodatno potrdilo gostu, za katerega želimo, da od nas odnese čim boljšo izkušnjo.«

Letos, ko je gastronomija izpostavljena kot razvojna in promocijska tematika slovenskega turizma, bo lansiran nov predstavitveni film za produkt gastronomije. Nadaljujemo sodelovanje z mednarodnimi gastronomskimi vodniki (Michelin, GM) in s podporo Tednu restavracij. Posebna pozornost pa bo namenjena tudi zmanjševanju uporabe plastike za enkratno uporabo, tako v gostinskih obratih kot v namestitvenem sektorju. S krepitvijo in razvojem lokalnih gastronomskih znamk bo vzpodbujeno še tesnejše povezovanje kmetijstva in turizma z namenom krepitve kratkih nabavnih verig. Komunikacijska podpora projektu bo usmerjena tako na domači kot tuje trge. Na domačem trgu bo predvidoma februarja lansirana kampanja »Moja Slovenija«, k sodelovanju bodo povabljeni vsi partnerji projekta ERG ter širša zainteresirano javnost. Z njo želimo krepiti zavedanje o pomenu lokalne gastronomije in odgovornem uživanju hrane, vključno z zmanjševanjem odpadkov. 

Leon Pintarič, mladi ambasador projekta ERG je na današnji novinarski konferenci izpostavil: »Prihodnost mladih v gostinstvu je velika. Kljub trenutni situaciji v zvezi s koronavirusom upam, da bodo mladi lahko več sodelovali in prakse izvedli v gostilnah, kjer lažje spoznajo praktično delo. Formula za uspeh je v prvi vrsti, da imaš to delo rad, da se trudiš iskati čim več novih informacij, spremljaš trende in inovacije ter pridno delaš. Uspeh lahko slaviš namreč takrat, ko stvari delaš s srcem. Svojim kolegom bi svetoval, da naj spoštujejo okolje v katerem živijo, tradicijo in sestavine. Lepo je, če gosta s svojimi jedmi in gostoljubnostjo prepričaš, da se v gostilno vrne in pripelje nove goste.«

Leta 2021 z vrsto situaciji prilagojenimi aktivnostmi; program dela STO 2021 nadgrajen v skladu s situacijo

STO se je hitro odzvala na krizo in prilagodila aktivnosti spremenjeni situaciji s ciljem uspešnega zagona turizma po ponovni vzpostavitvi turističnih tokov.

Večja usmerjenost na domači in bližnje trge

V  letu 2021 bo STO prevzela še večjo vlogo pri promociji Slovenije, pri čemer se bo  intenzivneje usmerila na domači trg, ob ponovnem odprtju meja pa na bližnje evropske trge. S tem STO sledi predvidenemu okrevanju turističnega prometa, saj bo kot prvi zaživel t. i. regijski turizem, ki ga definira dostopnost z avtomobilom v radiju 500 km. Aktivnosti bo STO izvajala tudi na trgih, s katerimi bo imela Slovenija vzpostavljene oz. napovedane letalske povezave.

Razpisi v podporo gospodarstvu

STO je lani prvič  izvedla razpise za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih in slovenskem trgu za turistična podjetja in vodilne turistične destinacije. STO je glede na spremenjene razmere v globalnem in slovenskem turizmu in njihov vpliv na spremembo turističnih tokov razpisa spremenila s ciljem podpore slovenskemu turističnemu gospodarstvu za lažjo premostitev zmanjšanja prihoda tujih gostov. Objavljen je bil poziv za turistične agencije in organizatorje potovanj, poziv namenjen tudi samostojnim turističnim vodnikom. S ciljem ublažitev posledic krize in krepitve kompetenc in novih znanj bo STO tudi v letošnjem letu izvedla sofinanciranje trženjskih in promocijskih projektov slovenske turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij in receptivnih turističnih agencij in organizatorjem turističnih potovanj ter podporo ranljivim skupinam deležnikov turističnega gospodarstva preko javnih razpisov in pozivov.

Še intenzivnejša digitalizacija tržno-promocijskih aktivnosti in digitalna transformacija slovenskega turizma

Ključnega pomena na področju trženjskih in promocijskih aktivnosti v letu 2021 bosta digitalizacija in usmeritev v vsebinski digitalni marketing. Kot enega ključnih strateških projektov STO načrtuje pripravo Strategije digitalne transformacije slovenskega turizma 2021-2025.

S ciljem vzdrževanja stikov s poslovnimi partnerji na tujih trgih tudi v časih, ko dogodki v živo niso možni, je STO razvila virtualne platforme »FeelSloveni@ BusinessDate« in digitalizirala dogodke ter jih preselila na splet. V letu 2020 je bilo izvedenih 109 dogodkov, od tega kar 75 na virtualnih platformah. Med predstavniki slovenskega turizma in tujimi organizatorji potovanj in agencijami je bilo izvedenih več kot 3000 sestankov. Ohranjanje že obstoječih in vzpostavljanje novih stikov predstavnikov slovenskega turizma s tujimi poslovnimi javnostmi je ključnega pomena za hitro okrevanje, ko bodo potovanja ponovno možna. V letošnjem letu STO zato pričenja s spletnimi izobraževanji za tuje organizatorje potovanj in turistične agencije, poimenovanimi Feel Sloveni@ On-line Training, ki bodo prispevali k rasti prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot edinstvene trajnostne destinacije za petzvezdična doživetja.

Nadgrajena kampanja Moja Slovenija

STO je aktivnosti kmalu po nastopu krize preusmerila na bližnje trge in domači trg ter zasnovala nadnacionalno kampanjo Zdaj je čas. Moja Slovenija, ki je povezala turistične destinacije, produktna združenja, turistične ponudnike, partnerske institucije in druge deležnike slovenskega turizma, pridružili pa so se ji tudi številni mediji in ambasadorji projekta. Z intenzivirano in nadgrajeno kampanjo bo STO, ko bodo turistične kapacitete ponovno odprle vrata, ponovno povabila prebivalce Slovenije k odkrivanju naše dežele. Tudi raziskava Idetifikacija potenciala domačega gosta je pokazala potencial in naklonjenost domačega gosta za dopustovanje doma. V očeh domačega gosta je Slovenija prepoznana kot zelena destinacija, za sprostitev v naravi, ki nudi bogato wellness in zdraviliško ponudbo.

V letu 2020 rekord na družbenih omrežjih

STO pripravlja nove promocijske kampanje, še posebej digitalne kampanje, ki jih bo izvedla takoj, ko bodo razmere to dopuščale. Intenzivirala je aktivnosti na družbenih omrežjih Feel Slovenia, s katerimi ohranja in krepi odnose s ciljnimi trgi in ciljnimi skupinami tudi v teh tako drugačnih časih. Družbena omrežja Feel Slovenia, ki skupno beležijo že 1,6 milijona sledilcev, so v letu 2020 dosegla nov rekord in sicer 4,6 milijonov interakcij (všečkov, komentarjev, delitev in shranitev) na objave. Na osmih aktivnih kanalih družbenih omrežij STO je bilo zabeleženih kar 5.635 objav in 901 elementov objav zgodb (t.i. Stories), s poudarkom na prilagajanju komunikacije aktualnim razmeram. Razmeram je bila prilagojena tudi vsebina osrednjega turistično informacijskega portala slovenia.info, ki je v letu 2020 zabeležil 2 milijona obiskovalcev in 6,6 milijonov ogledov strani.

Evropska nagrada za video-zgodbo o trajnostni Sloveniji

STO je ob intenziviranih aktivnostih na digitalnih platformah veliko pozornost posvetila inovativnim komunikacijskim orodjem, s katerimi med ciljnimi javnostmi krepi pozicijo Slovenije kot zelene in v trajnost usmerjene destinacije za butična doživetja. Med drugim je pripravila video zgodbo »Time to #stayhome. Turn to nature and dream«, ki ji je strokovna komisija na tekmovanju ETC-CIFFT 2020 podelila prvo mesto v konkurenci kar 18 promocijskih videov dvanajstih sodelujočih evropskih nacionalnih turističnih organizacij, članic Evropske potovalne komisije (ETC).  

V letu 2020 velika medijska pozornost Sloveniji

Slovenija je v letu 2020 in v začetku letošnjega leta pritegnila pozornost številnih uglednih svetovnih turističnih in drugih medijev in se uvrstila na sezname priporočenih destinacij, še posebej na sezname najbolj trajnostnih destinacij in destinacij za ljubitelje gastronomskih doživetij. Med najbolj vplivnimi mediji, ki so izpostavili Slovenijo, so Conde Nast Traveller, The Sun, Forbes ZDA, Lonely Planet, Financial Times, The Guardian, CNN, Forbes Francija, Forbes, Yahoo Finance in The Metro. Lani je STO izvedla 23 študijskih potovanj, v okviru katerih je gostila 41 tujih novinarjev in spletnih vplivnežev. Za kulinarične navdušence in tuje novinarje je izvedla 4 webinarje v angleščini na temo gastronomije, ki se jih je udeležilo 68 novinarjev, blogerjev in vplivnežev. V okviru virtualne globalne turistične borze WTM 2020 je izvedla virtualno novinarsko konferenco, ki se je je udeležilo več kot 110 predstavnikov globalnih medijev. Velikega pomena je tudi medijska pozornost, ki jo je STO izkoristila ob uspehu naših kolesarjev. Tako je članek »Why Slovenia is a tour de force when it comes to cycling«, ki ga je STO posredovala najuglednejšim tujim medijem ob uspehih slovenskih kolesarjev na lanski Tour de France, dosegel več kot 400 objav s potencialnim skupnim dosegom več kot 1 milijarde bralcev.

Slika: Slovenija je v letu 2020 in v začetku letošnjega leta pritegnila pozornost številnih uglednih svetovnih turističnih in drugih medijev.

Krepimo sodelovanje z vrhunskimi športniki – ambasadorji

STO je intenzivirala in nadgradila sodelovanje z ambasadorji slovenskega turizma, še posebej športniki. V začetku letošnjega leta se je najbolj prepoznavnim in vplivnim športnikom kot sta Luka Dončić in Primož Roglič pridružil tudi Tadej Pogačar. STO v letošnje leto vstopa tudi z nadgrajenim sodelovanjem pri promociji na velikih športnih dogodkih, ki jih gosti Slovenija. Objavljen je nov javni poziv za sodelovanje pri velikih mednarodnih športnih dogodkih s ciljem še intenzivnejše izpostavitve Slovenije in implementacije znamke I feel Slovenia. Zaradi velikega potenciala in priložnosti, ki jih ima produkt aktivnih počitnic in športnih dosežkov Slovenije za slovenski turizem, je STO za leti 2022 in 2023 kot promocijsko temo napovedala aktivne počitnice oz. outdoor in športni turizem.

Večji poudarek znanju in razvoju

Z namenom prilagoditve novim razmeram in krepitve znanj in kompetenc turističnega sektorja ter grajenja odpornejšega turizma je STO še več pozornosti namenila izobraževanju in nadgradila Akademijo za trženje v turizmu, obstoječemu modulu Digitalne akademije je dodala modul Management akademije, s pomočjo katere izvaja tudi izobraževanja in usposabljanja na teme upravljanja destinacij in trajnostnega razvoja.

STO bo sodelovala tudi pri nastajanju nove turistične strategije (2022-2028), ki jo bo MGRT pripravila v luči okrevanja in izgradnje še odpornejšega slovenskega turizma.

Posebno pozornost bo STO v letu 2021 posvetila najpomembnejšim turističnim produktom. Primarni nosilni produkti so poslovna srečanja in dogodki, aktivne počitnice na prostem (outdoor) ter zdravje in dobro počutje; pod sekundarne produkte pa se umeščata produkta mesta in kultura ter gastronomija, ki je v luči naziva Evropska gastronomska regija in kot dvoletna komunikacijska tematika še posebej izpostavljena.

S promocijskimi aktivnostmi se STO tudi v prihodnje usmerja na segment t. i. »high value traveller« ter na trge z nadpovprečno potrošnjo, potencialom za daljšo dobo bivanja ter izrazitejše izraženo namero za potovanja izven glavne sezone.

Veliko pozornosti je namenila obveščanju slovenskega turističnega gospodarstva in drugih ciljnih javnosti o situaciji in ukrepih za zajezitev pandemije. Obveščanje domače javnosti o ključnih in aktualnih tematikah v mednarodnem in slovenskem turizmu bo v letošnjem letu nadgrajeno, še posebej s sodobnimi komunikacijskimi orodji kot so podkasti Tur!zem za domače javnosti. Tuje ciljne javnosti pa bo v podkastih z zgodbarskim pristopom in navdihujočimi zgodbami navduševala za uvrstitev Slovenije na sezname ciljnih destinacij, ko bodo potovanja ponovno možna.

Še več pozornosti STO namenja raziskavam, še posebej na področju potovalnih namer, saj se vsled novim razmeram spreminja struktura gostov, še posebej pa njihova pričakovanja in potovalne navade. Izvedene in načrtovane so raziskave potreb različnih skupin deležnikov v turizmu. Z letošnjim letom STO uvaja tudi novost: interaktivno orodje  Analiza turističnega prometa, namenjeno lažjemu spremljanju in interpretaciji podatkov. Gre za orodje, ki omogoča enostaven dostop do podatkov o turističnem prometu v Sloveniji od leta 2010 do leta 2020 ter pogled po trgih. Za leto 2020 je na voljo tudi analiza prihodov in prenočitev turistov z različnih trgov po občinah. Dostopno je na povezavi.

Izsledki poglobljenih in kakovostnih raziskav so ključnega pomena za novo opredelitev trgov in ciljnih skupin ter snovanje učinkovitih tržno-komunikacijskih in razvojnih aktivnosti slovenskega turizma.

STO pri prilagajanju aktivnosti in projektov tesno sodeluje s slovenskim turističnim gospodarstvom, turističnimi destinacijami in drugimi ključnimi deležniki slovenskega turizma. V sodelovanju s predstavniki slovenskega turističnega gospodarstva in destinacij je pripravljen tudi prilagojen program dela STO za leto 2021.

Krepitev nadaljnje pozicije Slovenije kot odgovorne in trajnostne destinacije

Trajnost tudi nadalje ostaja v središču vseh razvojnih in promocijskih aktivnosti STO. Že v času pred pandemijo je STO oblikovala formulo razvoja trajnostnega turizma, ki tudi v teh zahtevnih časih ponuja odgovor na globalne turistične izzive ter trajnostni konkurenčni razvoj slovenskega turizma. STO bo tudi nadalje nadgrajevala trajnostni razvoj ter nadaljevala z aktivnostmi predstavitve Slovenije kot uveljavljene trajnostne destinacije. Še večji poudarek kot do sedaj bo na zagotavljanju varnosti in zdravja ter razvoju turistične ponudba in produktov, ki temeljijo na stiku z naravo.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) bo tudi v prihodnje osrednje orodje za razvoj trajnostnega turizma v Sloveniji. ZSST bo na področju tematike zdravje in varnost nadgrajena z dodatnimi kriteriji, navodili in pomočjo za destinacije. ZSST je Evropska potovanja komisija prepoznala kot najustreznejše orodje za razvoj in trajnostnega turizma v Evropi, po slovenskem modelu tako pripravljajo smernice za vzpostavitev evropske trajnostne sheme.

STO s ciljem razvoja turističnih produktov višje dodane vrednosti nadaljuje s certificiranjem inovativnih edinstvenih doživetij Slovenije z znamko Slovenia Unique Experiences. V letu 2020 je oblikovala znamko Green&Safe, s katero turistom skupaj s turističnimi ponudniki predstavlja varna in atraktivna doživetja v Sloveniji, ki spoštujejo higienske varnostne standarde v času pandemije.