Vodilne destinacije po slovenskih regijah

0
1191

Vodilne destinacije so postale ključni akterji slovenskega turizma na destinacijski ravni. Vodilne destinacije po slovenskih regijah so vam na voljo z vsemi informacijami kot tudi vsem zainteresiranim poslovnim javnostim.

Vodilne destinacije v Alpski Sloveniji

Bled

Turizem Bled
Ljubljanska cesta 27
SI – 4260 Bled
T: +386 4 57 80 500
E: info(at)visitbled.si
W: www.bled.si
Kontaktna oseba: Maja Lakota
E-naslov: maja.lakota(at)visitbled.si

Bohinj

Turizem Bohinj – javni zavod za pospeševanje turizma
Stara Fužina 38
SI – 4265 Bohinjsko jezero
T: +386 4 57 47 590
E: info(at)bohinj.si
W: www.bohinj.si 
Kontaktna oseba: Klemen Langus
E-naslov: klemen.langus(at)bohinj.si 

Dolina Soče

Javni zavod za turizem Dolina Soče
Rupa 17
SI – 5230 Bovec
T: +386 5 38 00 480
E: info(at)dolina-soce.si
W: www.soca-valley.com
Kontaktna oseba: Janko Humar
E-naslov:
janko.humar(at)dolina-soce.si

Koroška

RRA Koroška – Regionalna razvojna agencija za Koroško
Meža 10
SI – 2370 Dravograd
T: +386 5 90 85 190
E: turizem(at)rra-koroska.si
W: www.rra-koroska.si
Kontaktna oseba: Primož Vodovnik 
E-naslov:
primoz.vodovnik(at)rra-koroska.si

Kranj

Zavod za turizem in kulturo Kranj
Glavni trg 2, 
SI – 4000 Kranj
T: +386 4 23 80 450
E: info(at)visitkranj.si
W:www.visitkranj.com 
Kontaktna oseba: Urša Erjavc
E-naslov: ursa.erjavc(at)visitkranj.si

Kranjska Gora

Turizem Kranjska Gora
Kolodvorska ulica 1c
SI – 4280 Kranjska Gora
T: +386 4 580 94 40
E: info(at)kranjska-gora.eu
W: www.kranjska-gora.si  
Kontaktna oseba: Elizabeta Skumavc
E-naslov:
elizabeta.skumavc(at)kranjska-gora.eu

Maribor – Pohorje

Zavod za turizem Maribor – Pohorje
Partizanska 6a
SI – 2000 Maribor
T: +386 2 23 46 611
E: tic(at)maribor.si 
W:www.maribor-pohorje.si
Kontaktna oseba: Vesna Horvat
E-naslov: vesna.horvat(at)maribor.si

Radovljica

Turizem in kultura Radovljica
Linhartov trg 9
SI – 4240 Radovljica
T: +386 4 531 51 12
E: info(at)radolca.si
W: www.radolca.si 
Kontaktna oseba: Nataša Mikelj
E-naslov: natasa.mikelj(at)radolca.si

Rogla – Pohorje

LTO Rogla-Zreče, GIZ
Cesta na Roglo 11J
SI – 3214 Zreče
T: +386 3 759 04 70
E:  tic.zrece.lto(at)siol.net
W: http://www.destinacija-rogla.si 
Kontaktna oseba: Domen Vogelsang
E-naslov: domen(at)rogla-zrece.si

Zgornja Savinjska dolina

Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o.
Savinjska cesta 2
SI – 3331 Nazarje
T: +386 3 839 47 53
E: info(at)visitsavinjska.com
W: http://www.visitsavinjska.com
Kontaktna oseba: Maja Ratej
E-naslov: maja.ratej(at)ra-sasa.si

Cerkno

LTO Laufar Cerkno
Močnikova ulica 2
SI – 5282 Cerkno
T: +386 5 373 46 45
E: info(at)visitcerkno.com
W: http://www.visitcerkno.si
Kontaktna oseba: Gregor Novaković
E-naslov: gregor.novakovic(at)visitcerkno.si

Vodilne destinacije v Ljubljani in Osrednji Sloveniji

Kamnik

Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik
Glavni trg 2
SI – 1240 Kamnik
T: +386 1 831 82 50
E:  tic(at)visitkamnik.com
W: www.viisitkamnik.com 
Kontaktna oseba: Nina Irt
E-naslov: nina.irt(at)visitkamnik.com

Cerklje na Gorenjskem

Zavod za turizem Cerklje
Krvavška cesta 1b
SI – 4207 Cerklje
T: +386 4 281 58 22
E:  info(at)tic-cerklje.si
W: www.tourism-cerklje.si 
Kontaktna oseba: Tomaž Tolar
E-naslov:
tomaz.tolar(at)tourism-cerklje.si

Idrija

Zavod za turizem Idrija
Mestni trg 2
SI – 5280 Idrija
T: +386 5 37 43 916
E:  tic(at)visit-idrija.si
W: www.visit-idrija.si  
Kontaktna oseba: Valerija Verhovnik
E-naslov:
valerija.verhovnik(at)visit-idrija.si

Škofja Loka

Razvojna agencija Sora
Kidričeva cesta 1a
SI – 4220 Škofja Loka
T: +386 4 517 06 00
E: info(at)visitskofjaloka.si
W: www.visitskofjaloka.si
Kontaktna oseba: Andreja Križnar
E-naslov:
andreja.kriznar(at)visitskofjaloka.si

Novo mesto

Zavod Novo mesto
Novi trg 5
SI – 8000 Novo Mesto
T: 07 393 03 90
E:  info.zavodnm(at)novomesto.si
W: www.visitnovomesto.si 
Kontaktna oseba: Marko Habjan
E-naslov: marko.habjan(at)novomesto.si

Bela krajina

Razvojno informacijski center Bela krajina
Trg svobode 3
SI – 8340 Črnomelj
T: +386 7 305 65 30
E:  info(at)ric-belakrajina.si
W: www.belakrajina.si 
Kontaktna oseba: Petra Prijanovič
E-naslov:
petra.prijanovic(at)ric-belakrajina.si

Ljubljana

Turizem Ljubljana
Krekov trg 10
SI – 1000 Ljubljana
T: +386 1 306 41 87
E:  info(at)visitljubljana.si
W: www.visitljubljana.com
Kontaktna oseba: Alenka Soršak
E-naslov:
alenka.sorsak(at)visitljubljana.si

Kočevsko

Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje
Trg zbora odposlancev 62
SI –1330 Kočevje
T: +386 (0)8 200 94 86
E:  info(at)kocevsko.com
W: www.kocevsko.com  
Kontaktna oseba: Nevenka Klun
E-naslov:
nevenka.klun(at)kocevsko.com

Vodilne destinacije v Termalni Panonski Sloveniji

Celje

Zavod za kulturne prireditve in Turizem Celeia Celje
Krekov trg 3
SI – 3000 Celje
T: +386 3 42 87 930
E:  tic(at)celje.si
W: www.travelcelje.com 
Kontaktna oseba: Urša Dorn
E-naslov: ursa.dorn(at)celje.si

Ptuj

Zavod za turizem Ptuj
Slovenski trg 5
SI – 2250 Ptuj
T: +386 2 779 60 11
E:  info(at)ptuj.info
W: www.ptuj.info
Kontaktna oseba: Simon Hojnik
E-naslov:
simon.hojnik(at)ptuj.info

Laško

Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
Trg svobode 6
SI – 3210 Laško 
T: +386 3 733 89 50 
E:  tic(at)stik-lasko.si
W: www.lasko.info

Kontaktna oseba: Metka Mavri
E-naslov:
metka(at)stik-lasko.si

Velenje – Topolšica

Zavod za turizem Šaleške doline
Turistično – informacijski center Velenje
Stari trg 3
SI – 3320 Velenje
T: +386 3 896 17 15 
E:  turizem(at)velenje.si
W: www.velenje-tourism.si 
Kontaktna oseba: Franci Lenart
E-naslov: franci.lenart(at)velenje.si

Dobrna

Javni zavod za turizem in kulturo Dobrna
Dobrna 19b
SI – 3204 Dobrna
T: +386 3 780 10 64
E:  tic(at)dobrna.si
W: www.visitdobrna.si 
Kontaktna oseba: Marija Švent
E-naslov: marija.svent(at)dobrna.si

Čatež in Posavje

Regionalna razvojna agencija Posavje
Cesta krških žrtev 2
SI – 8270 Krško
T: +386 7 488 10 40
E:  agencija(at)rra-posavje.si
W: www.posavje.com  
Kontaktna oseba: Nataša Kalin
E-naslov:
natasa.kalin(at)rra-posavje.si

Podčetrtek

Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ
Škofja Gora 1
SI – 3254 Podčetrtek
T: +386 3 810 90 13
E:  info(at)visitpodcetrtek.com
W: www.visitpodcetrtek.com
Kontaktna oseba: Boštjan Misja
E-naslov:
bostjan.misja(at)visitpodcetrtek.com

Rogaška Slatina

Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina
Zdraviliški trg 1
SI – 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 5814 414
E:  info(at)turizem-rogaska.si
W: www.visit-rogaska-slatina.si
Kontaktna oseba: Saša Kopinc
E-naslov:
sasa.kopinc(at)turizem-rogaska.si

Dolenjska

Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Podbreznik 15
SI – 8000 Novo Mesto
T: +386 7 33 72 982
E:  info(at)rc-nm.si
W: www.visitdolenjska.eu 
Kontaktna oseba: Simon Kovačič
E-naslov: simon.kovacic(at)rc-nm.si

Pomurje

Prleška razvojna agencija GIZ
Lendavska ulica 5
SI – 9000 Murska Sobota
T: +386 2 585 13 40
E:  info(at)visitpomurje.eu
W: www.visitpomurje.eu
Kontaktna oseba: Goran Šoster
E-naslov: info(at)prlekija.com

Vodilne destinacije v Mediteranski in Kraški Sloveniji

Koper

Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper
Titov trg 3
SI – 6000 Koper
T: +386 5 664 64 03
E:  tic(at)koper.si
W: www.visitkoper.si 
Kontaktna oseba: Ylenia Loredan
E-naslov: ylenia.loredan(at)koper.si

Portorož – Piran

Turistično združenje Portorož GIZ
Obala 16
SI – 6320 Portorož
T: +386 5 673 44 40
E: info(at)portoroz.si
W: www.portoroz.si 
Kontaktna oseba: Igor Novel
E-naslov: igor.novel(at)portoroz.si

Izola

Turistično združenje Izola GIZ
Ljubljanska ulica 17
SI – 6310 Izola
T: +386 5 640 10 50
E:  tic.izola(at)izola.si
W: www.visitizola.com 
Kontaktna oseba:
Dean Kocjančič
E-naslov:
dean.kocjancic(at)izola.si

Ankaran

Občina Ankaran
Jadranska cesta 66, p. p. 24
SI – 6280 Ankaran – Ancarano
T: +386 5 66 53 000
E:  info(at)obcina-ankaran.si
W: www.obcina-ankaran.si 
Kontaktna oseba: Nina Jurinčič
E-naslov:
nina.jurincic(at)obcina-ankaran.si

Kras

RRA Zeleni kras, d.o.o.
Prečna ulica 1 
SI – 6257 Pivka
T: +386 5 72 122 49
E:  info(at)rra-zk.si
W: www.zelenikras.si 
Kontaktna oseba: Dejan Iskra
E-naslov: info(at)zelenikras.si

Kras

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov
Partizanska cesta 4
SI – 6210 Sežana
T: +386 5 73 44 362
E:  info(at)ora.si
W: www.visitkras.info 
Kontaktna oseba: 
Aleš Vodičar
E-naslov:
[email protected]

Brda

Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
Grajska cesta 10
SI –  5212 Dobrovo
T: +386 5 395 95 95
E:  tic(at)brda.si
W: www.brda.si 
Kontaktna oseba: Tina Novak Samec
E-naslov:
tina.novak.samec(at)brda.si

Nova Gorica in Vipavska dolina

Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina
Trg Edvarda Kardelja 1
SI – 5000 Nova Gorica
T: +386 5 365 91 40
E:  ajdovscina(at)vipavskadolina.si
W: www.vipavskadolina.si
Kontaktna oseba: 
Janja Lazar
E-naslov:
janja.lazar(at)ajdovscina.si

Vir: Slovenska turistična organizacija (STO)