Miro Štravs je nov Guverner Rotary Slovenija

0
53

Predstavljamo novega guvernerja Rotary Slovenija in Distrikta 1912, Miroslava Štravsa. Miro Štravs, magister znanosti Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko, je že vrsto let nepogrešljiv član Inženirske zbornice Slovenije, kjer uspešno deluje kot pooblaščeni inženir elektrotehnične stroke.

Njegova kariera je polna dosežkov in prispevkov k razvoju elektrotehniške stroke. Poleg dela v Inženirski zbornici Slovenije je v zadnjih letih Miro Štravs opravljal funkcijo Svetovalca poslovodstva za strategijo, regulacijo in varnost pri podjetju T-2, kjer je še dodatno utrdil svoj ugled strokovnjaka. Njegovo obsežno strokovno znanje potrjujejo številni članki, ki jih je napisal in objavil, tako v lokalnih kot tudi v mednarodnih publikacijah. Poleg tega je bil redni predavatelj na strokovnih srečanjih, tako doma kot v tujini, ter aktiven udeleženec številnih konferenc in okroglih miz.

Miroslav Štravs se ponaša tudi s številnimi potrdili in certifikati, pridobljenimi na področjih vodenja, prodaje in elektronskih komunikacij. Ta dodatna usposobljenost mu daje trdno strokovno podlago za prevzem vloge guvernerja Distrikta 1912. Njegova sposobnost povezovanja teorije in prakse je ključna za uspešno vodenje in razvoj distrikta. V svoji karieri je večkrat dokazal, da zna povezovati ljudi in projekte ter dosegati zastavljene cilje z visoko stopnjo strokovnosti in predanosti.

V Rotary organizacijo se je Miro Štravs včlanil leta 2006 v klubu Ljubljana Center, kjer je skozi leta zasedal več vodilnih položajev, vključno s funkcijama klubskega sekretarja in predsednika kluba. Njegova predanost in zavzetost za Rotary sta mu prinesli izvolitev za guvernerja za mandatno obdobje 2024-2025, kar je rezultat njegove dolgoletne zavezanosti in služenja skupnosti. Kot član Rotaryja je sodeloval v številnih humanitarnih projektih, ki so pripomogli k izboljšanju življenjskih pogojev številnih ljudi. Njegova empatija in skrb za sočloveka sta se pokazali v vseh njegovih dejavnostih, kar je pomembno prispevalo k njegovemu izboru za guvernerja.

Miroslav Štravs je znan tudi po svoji sposobnosti motiviranja in vodenja ekip. Njegova vizija vključuje krepitev sodelovanja med klubi v distriktu, spodbujanje inovativnih projektov in širjenje rotarijskih vrednot. Njegova strategija temelji na spodbujanju transparentnosti, odgovornosti in trajnostnega razvoja, kar bo pripomoglo k še večjemu ugledu in vplivu distrikta 1912.

Z veseljem pričakujemo njegovo vodenje in trdno verjamemo, da bo pod njegovim vodstvom Distrikt 1912 še naprej rasel in cvetel. Njegove izkušnje, strokovno znanje in predanost bodo zagotovo pripomogli k uspešnemu rotarijskemu letu 2024/2025. Vsi člani distrikta se veselijo novih izzivov in priložnosti, ki jih bo prineslo njegovo vodstvo. 

Želimo mu uspešno rotarijsko leto 2024/2025 ter veliko uspehov v novi vlogi.

Rotary Slovenija