Loading dogodki

« Vsi dogodki

  • Ta dogodek je minil.

19. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina // 19. Grossmann Fantastic Film and Wine Festival

Podrobnosti

Začetek:
19 junija, 2023
Zaključek:
24 junija, 2023
Series:
Kategoriji Dogodek:
,
Spletna stran:
https://www.grossmann.si/

Organizator

Other

City
Ormož

Od leta 2010 je Grossmannov festival fantastičnega filma in vina član Méliès International Festivals Federation (MIFF).

Festival smo lansirali leta 2005 ob stoletnici slovenske kinematografije v Ljutomeru, kraju, kjer so nastali prvi metri slovenskega filma izpod roke dr. Karola Grossmanna. Na pobudo Filmske prakse PLAN 9, Prleške razvojne agencije ter s pomočjo evropskih strukturnih skladov smo tega leta priredili enega prvih mednarodnih filmskih festivalov pri nas, ki je posvečen žanrski kinematografiji. Ob izbranem in nekonvencionalnem filmskem programu je bila od samih začetkov na festivalu prisotna tudi večina avtorjev prikazanih filmov, kar je za slovenske razmere skoraj nepredstavljivo. To tradicijo smo več kot uspešno nadaljevali, nadgrajevali program in spremljevalne dejavnosti ter sčasoma postali eden najzanimivejših filmskih dogodkov v tem delu Evrope. Z nepogrešljivim konceptualnim dodatkom vina, po katerem Prlekija pač najbolj slovi, pa že tradicionalno odpiramo popolnoma nove horizonte gastronomsko-filmskih užitkov vsem našim obiskovalcem.

Spremljevalni program festivala nudi številne vinske degustacije, umetniške razstave, koncerte, delavnice, okrogle mize in tradicionalni zaključni množični dogodek (Zombi parada 2009, Pohod pošasti 2010, Ples vampirjev 2011, Parada propada 2012, Zombi parada 2013, Zombi četvorka 2014).

Toda glavna jed vseeno ostaja čisto poseben filmski program, namenjen pravim filmskim ljubiteljem, entuziastom brez predsodkov ter tistim, ki so pripravljeni eksperimentirati z mejami dobrega okusa in morale. V našem fokusu bodo torej še naprej fantastični, grozljivi, divji in kultni filmi, ki predstavljajo presežke ustaljenih žanrskih obrazcev. Naš namen je, da bi vsaj delno povrnili nevarnost in drznost sodobni kinematografiji, ki s svojo mlačnostjo, politično korektnostjo in željo po vsesplošnem ugajanju vse bolj izgublja svoj nekdanji ugled, vpliv, kreativnost ter s tem tudi gledanost.

Po drugi strani pa želimo opozoriti na dejstvo, da je žanrski film po svoji eksploatacijski naravi idealen za območje domače filmske produkcije, ki se zaradi geografske omejenosti ne bo nikoli mogla otresti nizkoproračunskega predznaka. Žanrskemu filmu namreč uspeva ravno to – znotraj ustaljenih obrazcev, ki so prijazni tako do gledalca kot proračuna filma, prikazovati vizualno in vsebinsko privlačne in dostopne zgodbe, subverzivnejšim žanrskim avtorjem pa celo ustvarjati večne filmske kulte. Ti tudi krojijo filmsko zgodovino, a to ponavadi niso komercialne uspešnice ali filmi, ki si jih lahko ogledate v bližnjem multipleksu. To so drzni in nevarno kreativni filmi, nastali v krvavem potu navdihnjenih posameznikov, ki jih njihov čas ponavadi zavrača, saj poleg kršenja in preseganja estetskih tabujev prinašajo tudi vedno nelagodno, a nujno družbeno samorefleksijo. Ravno zato so tako pomembni, potrebni nege, spodbud in promocije, še posebej v okoljih z majhnimi filmskimi trgi, ki se zlahka ujamejo v past snobovskega artizma ali brezumne komercializacije.

Grossmannov festival je posvečen tej tišji, a nevarnejši in neskončno zabavnejši plati kinematografije, ki se ne boji ekscesov, politične nekorektnosti in preseganja tabujev. A za njeno polno razumevanje si je treba vzeti čas, se prepustiti adrenalinskim šokom ter oborožiti s skrajnim smislom za humor. Ob kozarcu dobrega vina je to še toliko lažje…

//

Since 2010, Grossmann Fantastic Film and Wine Festival is an adherent Member of the Méliès International Festivals Federation (MIFF).

Festival was launched in 2005 on 100th anniversary of Slovenian cinematography in Ljutomer, where first Slovenian motion pictures were made by the hand of Dr. Karol Grossmann. Initiated by Film Practice Plan 9, Development Agency of Prlekija and with help of European Structural Fund, one of the first international festivals dedicated to genre cinema in the region was put on the map. It featured a selection of unconventional movies and numerous film Guests, which was something quite uncommon for Slovenian conditions. This tradition was carried on successfully, program and accompanying activities were constantly upgraded and with time Grossmann became one of most interesting film Events in this part of Europe. With indispensable addition of wine – the pride and joy of Prlekija region – in the festival equation, completely new horizons of gastronomical pleasures were open to all our Guests and visitors.

Each year our accompanying program features numerous wine tastings, art exhibitions, live concerts, workshops, panels and a traditional monster manifestation at the final day (Zombie Walk 2009, Monster Walk 2010, Vampire’s Ball 2011, Doomsday Walk 2012, Zombie Walk 2013, Zombie Quadrille 2014).

The main course, however, is our unique film program, dedicated to true movie buffs, enthusiasts without prejudice, and those prepared to venture outside conventional limits of good taste and moral codes. We still focus on fantastic, frightening, fierce and transgressive movies that reach beyond ordinary genre conventions. Our aim is to return danger and boldness into modern-day cinema, which in its mediocrity, political correctness and desperate desire for mass appeal loses more and more of its former reputation, influence, creativity and consequently a lot of its audience.

We also wish to stress the fact that genre cinema is by its low-budget nature just ideal for Slovenian film production which has relatively limited resources. These films manage to attract the audiences with their outraging stories, while leaving enough space for most subversive authors to explore the vast artistic possibilities of the genre format and deliver all-time cult classics that make film history. These movies are daring and dangerously creative, made against all odds by inspired individuals, usually rejected in their time, for they break and surpass aesthetical taboos and offer uneasy but necessary social self-reflection. This is why they are so important and should receive care, support and promotion, especially in small markets that easily fall prey to arthouse snobbishness or brainless commercialism.

Grossmann festival is dedicated to this silent, but much more dangerous and funny side of cinema, that pulls no punches, wallows in excess, political incorrectness and goes all the way and beyond. But, in order to fully understand it, one must take time, enjoy the adrenalin-ridden ride and equip their most extreme sense of humour. And this is much easier with a glass of good wine…

Organizator

Other

City
Ormož

Od leta 2010 je Grossmannov festival fantastičnega filma in vina član Méliès International Festivals Federation (MIFF).

Festival smo lansirali leta 2005 ob stoletnici slovenske kinematografije v Ljutomeru, kraju, kjer so nastali prvi metri slovenskega filma izpod roke dr. Karola Grossmanna. Na pobudo Filmske prakse PLAN 9, Prleške razvojne agencije ter s pomočjo evropskih strukturnih skladov smo tega leta priredili enega prvih mednarodnih filmskih festivalov pri nas, ki je posvečen žanrski kinematografiji. Ob izbranem in nekonvencionalnem filmskem programu je bila od samih začetkov na festivalu prisotna tudi večina avtorjev prikazanih filmov, kar je za slovenske razmere skoraj nepredstavljivo. To tradicijo smo več kot uspešno nadaljevali, nadgrajevali program in spremljevalne dejavnosti ter sčasoma postali eden najzanimivejših filmskih dogodkov v tem delu Evrope. Z nepogrešljivim konceptualnim dodatkom vina, po katerem Prlekija pač najbolj slovi, pa že tradicionalno odpiramo popolnoma nove horizonte gastronomsko-filmskih užitkov vsem našim obiskovalcem.

Spremljevalni program festivala nudi številne vinske degustacije, umetniške razstave, koncerte, delavnice, okrogle mize in tradicionalni zaključni množični dogodek (Zombi parada 2009, Pohod pošasti 2010, Ples vampirjev 2011, Parada propada 2012, Zombi parada 2013, Zombi četvorka 2014).

Toda glavna jed vseeno ostaja čisto poseben filmski program, namenjen pravim filmskim ljubiteljem, entuziastom brez predsodkov ter tistim, ki so pripravljeni eksperimentirati z mejami dobrega okusa in morale. V našem fokusu bodo torej še naprej fantastični, grozljivi, divji in kultni filmi, ki predstavljajo presežke ustaljenih žanrskih obrazcev. Naš namen je, da bi vsaj delno povrnili nevarnost in drznost sodobni kinematografiji, ki s svojo mlačnostjo, politično korektnostjo in željo po vsesplošnem ugajanju vse bolj izgublja svoj nekdanji ugled, vpliv, kreativnost ter s tem tudi gledanost.

Po drugi strani pa želimo opozoriti na dejstvo, da je žanrski film po svoji eksploatacijski naravi idealen za območje domače filmske produkcije, ki se zaradi geografske omejenosti ne bo nikoli mogla otresti nizkoproračunskega predznaka. Žanrskemu filmu namreč uspeva ravno to – znotraj ustaljenih obrazcev, ki so prijazni tako do gledalca kot proračuna filma, prikazovati vizualno in vsebinsko privlačne in dostopne zgodbe, subverzivnejšim žanrskim avtorjem pa celo ustvarjati večne filmske kulte. Ti tudi krojijo filmsko zgodovino, a to ponavadi niso komercialne uspešnice ali filmi, ki si jih lahko ogledate v bližnjem multipleksu. To so drzni in nevarno kreativni filmi, nastali v krvavem potu navdihnjenih posameznikov, ki jih njihov čas ponavadi zavrača, saj poleg kršenja in preseganja estetskih tabujev prinašajo tudi vedno nelagodno, a nujno družbeno samorefleksijo. Ravno zato so tako pomembni, potrebni nege, spodbud in promocije, še posebej v okoljih z majhnimi filmskimi trgi, ki se zlahka ujamejo v past snobovskega artizma ali brezumne komercializacije.

Grossmannov festival je posvečen tej tišji, a nevarnejši in neskončno zabavnejši plati kinematografije, ki se ne boji ekscesov, politične nekorektnosti in preseganja tabujev. A za njeno polno razumevanje si je treba vzeti čas, se prepustiti adrenalinskim šokom ter oborožiti s skrajnim smislom za humor. Ob kozarcu dobrega vina je to še toliko lažje…

//

Since 2010, Grossmann Fantastic Film and Wine Festival is an adherent Member of the Méliès International Festivals Federation (MIFF).

Festival was launched in 2005 on 100th anniversary of Slovenian cinematography in Ljutomer, where first Slovenian motion pictures were made by the hand of Dr. Karol Grossmann. Initiated by Film Practice Plan 9, Development Agency of Prlekija and with help of European Structural Fund, one of the first international festivals dedicated to genre cinema in the region was put on the map. It featured a selection of unconventional movies and numerous film Guests, which was something quite uncommon for Slovenian conditions. This tradition was carried on successfully, program and accompanying activities were constantly upgraded and with time Grossmann became one of most interesting film Events in this part of Europe. With indispensable addition of wine – the pride and joy of Prlekija region – in the festival equation, completely new horizons of gastronomical pleasures were open to all our Guests and visitors.

Each year our accompanying program features numerous wine tastings, art exhibitions, live concerts, workshops, panels and a traditional monster manifestation at the final day (Zombie Walk 2009, Monster Walk 2010, Vampire’s Ball 2011, Doomsday Walk 2012, Zombie Walk 2013, Zombie Quadrille 2014).

The main course, however, is our unique film program, dedicated to true movie buffs, enthusiasts without prejudice, and those prepared to venture outside conventional limits of good taste and moral codes. We still focus on fantastic, frightening, fierce and transgressive movies that reach beyond ordinary genre conventions. Our aim is to return danger and boldness into modern-day cinema, which in its mediocrity, political correctness and desperate desire for mass appeal loses more and more of its former reputation, influence, creativity and consequently a lot of its audience.

We also wish to stress the fact that genre cinema is by its low-budget nature just ideal for Slovenian film production which has relatively limited resources. These films manage to attract the audiences with their outraging stories, while leaving enough space for most subversive authors to explore the vast artistic possibilities of the genre format and deliver all-time cult classics that make film history. These movies are daring and dangerously creative, made against all odds by inspired individuals, usually rejected in their time, for they break and surpass aesthetical taboos and offer uneasy but necessary social self-reflection. This is why they are so important and should receive care, support and promotion, especially in small markets that easily fall prey to arthouse snobbishness or brainless commercialism.

Grossmann festival is dedicated to this silent, but much more dangerous and funny side of cinema, that pulls no punches, wallows in excess, political incorrectness and goes all the way and beyond. But, in order to fully understand it, one must take time, enjoy the adrenalin-ridden ride and equip their most extreme sense of humour. And this is much easier with a glass of good wine…

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop